Meddelande 27.5.2019 kl. 14.30

I Futura III-husets Flow-restaurang, Företagaregatan 13, uppstod under förmiddagen 27.5.2017 en brand som kom till rädningsverkets kännedom via det automatiska brandalarmet strax efter kl. 10. Efter att brandkåren anlänt, fick…

Futura IV:s restaurangbyte

Vi har tillsammans med Lunch Cafe Mocca kommit överens om att avtalet angående Futura IV-husets restaurang- och infotjänster upphör 31.03.2017. Restaurangen stänger 24.3, men infotjänsterna tjänar normalt till slutet av…

Utnämningar

Byggnadsingenjör Riikka Murto-Koivisto (38) har fr.o.m. 3.8.2015 utsetts till fastighetschef vid Oy Vaasa Parks Ab. Hon kommer att ansvara för ändringsarbeten, underhåll och utveckling av Futura I-IV-teknologicenterhusen samt för utvecklandet…