Futura I-IV -husen betjänar hyresgästerna mångsidigt

Användare av Futura I-IV-hus erbjuds tjänster som kan användas flexibelt och enligt behov. 

Vi kan hjälpa med frågor gällande till exempel lokaler, nycklar eller fastighetsskötsel. De viktigaste detaljerna har samlats nedan för att underlätta användningen av husen. Du kan också fritt kontakta Vaasa Parks personal per telefon, e-post eller genom att besöka vårt kontor.

Lobbytjänsternas kontaktuppgifter

Användarna kan sköta sina dagliga ärenden vid våra aulatjänster, som har öppet vardagar kl. 8.00-16.00

Skicka servicebegäran

Gick er lampa sönder eller är avloppet stockat? Skicka din servicebegäran gällande byggnaderna Futura I–IV via nätet. I brådskande ärenden kontakta Vaasa Parks personal. Utanför kontorstid i nödsituationer var i kontakt med Ares dejour på tel. 040 300 5300.

Dörröppning

Under arbetstid kl. 8.00-16.00 öppnar Vaasa Parks avgiftsfritt dörren åt en hyresgäst som tappat bort/glömt sina nycklar.

Utanför arbetstid sköts dörröppning i Futura I-IV husen av vaktföretaget AVARN Security Oy. Dörröppningen kan beställas på AVARN Security Oy:s journummer tel. 040 577 1200. Förbered dig på att presentera identitetsbevis.

Räddningsplaner

För varje Futura I–IV-fastighet finns en egen räddningsplan. Se räddningsplanerna och ta reda på räddningsvägarna för din egen arbetsplats, närmaste släckare och brandlarmknapp.

Underhåll av fastigheterna

Kontors- och konferenslokalerna i Futura I–IV är byggda på 2000-talet och utrustade med rumsspecifik luftkonditionering, vilket gör rummen behagligt svala sommartid och varma på vintern. I fastighetstjänsterna för Futura I–IV ingår  fastighetsskötsel, fastighetsunderhåll, underhåll av gårdsplanerna och städning av allmänna utrymmen, övervakning, avfallshantering, fritt tillträde till personalutrymmen samt passerkontroll.

Anvisningar