Kommunsamarbetsprojekt

Investera i Vasa! Vi koordinerar regionens Invest In Vaasa-arbete och deltar i utvecklingen av företagens verksamhetsmiljöer. Vi upprätthåller också register över företagslokaler i Vasaregionen.

Vasas företagsområden

Vaasa Parks stöder och utvecklar Vasaregionens olika företagsområden tillsammans med fastighets- och markägarna.

Nyheter

Läs mer Vaasa Parks -nyheter