Kommunsamarbetsprojekt

Investera i Vasa! Vi koordinerar regionens Invest In Vaasa-arbete och deltar i utvecklingen av företagens verksamhetsmiljöer. Vi upprätthåller också register över företagslokaler i Vasaregionen.

Vasas företagsområden

Vaasa Parks stöder och utvecklar Vasaregionens olika företagsområden tillsammans med fastighets- och markägarna.

Nyheter

Sommaren 2020

Vårt kontor är öppet och vi betjänar kunder under hela sommaren. Teamet dejourerar i Futura-husen under sommarveckorna på följande sätt: Veckorna 27-30: Fastighetschef Petteri Väkelä…
Läs mer Vaasa Parks -nyheter