Mirkan logossakin näkyvä bulldoggi tervehtii Futuran toimipisteeseen tulijoita.

Mirka grundade ett Vasakontor i Futura I-huset

I maj 2019 öppnade Oy Mirka Ab, som är en del av KWH-gruppen, ett nytt kontor i Futura I-teknologicenterhuset som finns i Vaasa Airport Park.

Mirka, som tillverkar och marknadsför slipmedel över hela världen, har sitt huvudkontor i Jeppo där också största delen av företagets produktion sker. Mirkas övriga produktionsanläggningar i Finland finns i Oravais, Jakobstad och Karis.

Det nya Vasakontoret har hittills, i första hand, använts för distansarbete eftersom företaget under de senaste åren har rekryterat flera människor från Vasa och Korsholm. För närvarande arbetar en del av Mirkas IT- och marknadsföringspersonal på heltid vid Vasakontoret.

Kontoret är dessutom lämpligt och bekvämt beläget nära Vasa flygplats, vilket gör att det är lätt att ordna möten tillsammans med samarbetspartners där.

– För tillfället finns det 30 arbetsstationer här, men vid behov kan flera byggas till, berättar HR-chef Ulla Kauppi.

Kauppi, som också själv bor i Vasa, strävar till att arbeta vid Futura ett par dagar i månaden, men i och med hennes arbete som ansvarig för HR-frågor, är hennes huvudsakliga arbetsplats på huvudkontoret i Jeppo.

Vasakontorets utrymmen är riktigt lyckade enligt HR-chef Ulla Kauppi och IT-chef Mikael Håkans, som i huvudsak arbetar i Futurakontoret.

Människor trivs i de nya utrymmena

Det trivsamt inredda kontoret har fått positiv feedback från personerna som arbetar där. Användarna har varit nöjda med de moderna utrymmes- och inredningslösningarna samt med den behagliga färgsättningen i utrymmena.

– Människorna uppskattar när arbetsmiljön är trivsam. I samband med den pågående renoveringen vid huvudkontoret i Jeppo, får utrymmena också där samma stil och prägel, säger Kauppi.

Förutom det öppna kontorslandskapet finns det även ett tyst utrymme i Futurakontoret samt grupparbetsutrymmen och ett par ljudisolerade telefonbås, som också de har använts aktivt av Kauppi.

– Det här är ett mångsidigt utrymme som går att ändra efter behov, berömmer Kauppi.

I Futurakontoret finns dessutom ett utrymme som är tänkt som produktutvecklingens Power Tools-laboratorium, men vid intervjutillfället är utrymmet ännu inte riktigt färdigt.

Jukka-Pekka Niemi (till vänster), Mikko Salmi och Jani Kahari utbyter tankar vid kaffebordet.

Hårt rekryteringstempo

Mirka har cirka 1500 anställda världen över, varav 850 personer arbetar i Finland.

Under de senaste åren har Mirka rekryterat ungefär 150 människor, av vilka några förstås är ersättningsrekryteringar. Rekryteringsområdet täcker praktiskt taget hela västkusten från Åbo upp till Österbotten. Rekryteringarna har varit en del av en organisatorisk omstrukturering för att möjliggöra framtida tillväxt.

– Vi tänker fortsätta rekrytera ingenjörer och andra högskoleutbildade från Vasaregionen, säger Kauppi.

I och med de nya rekryteringarna kommer det antagligen att arbeta fler experter på heltid i Futura.

Kim Rönnholm (till vänster), Anders Karlström och Christian Hultholm har märkt att stående möten också fungerar i ett öppet kontorslandskap.

Artikelbild: Bulldoggen, som också är Mirkas logo, hälsar besökare välkomna till Futurakontoret.

Relaterade artiklar