Vaasa Parks – utrymme för tillväxt

I mer än 20 år har Vasa Parks främjat näringslivet i regionen genom utveckling av affärsområden och olika fastighetsutvecklingsprojekt. De mest kända byggprojekten är förutom Futura I–IV-husen exempelvis Powergatehusen som byggdes för Wärtsilä Finlands användning och Circle House för Citecs bruk.

År 2018 delades Vaasa Parks verksamhet upp i två olika bolag. Därefter har Vaasa Parks fokuserat Futura I-IV -fastigheterna, medan VP Facilities har fortsatt beredningen och genomförandet av skräddarsydda fastighetsprojekt för företag i Vasaregionen.

Futura I-IV -husen i ständig utveckling

Vaasa Parks utvecklar och hyr ut teknologicenterhusen Futura I-IV till företag. Husen är planerade för att möta företagens behov genom att erbjuda bekväma, energieffektiva och kostnadseffektiva kontor med omfattande tjänster. Husens servicenivå utvecklas ständigt för att möta kundernas behov.

Vaasa Parks ägare

Från och med år 2022 ingår Vaasa Parks i Vaasa Facilita-konsernen, vars ägare är Vasa stad. Vaasa Parks ägs av Vaasa Facilita (2/3 ägande) och Merinova (1/3 ägande).