CJ0B1977

Futura I-IV husens nya plan för cirkulär ekonomi

Futura I-IV husens nya plan för cirkulär ekonomi har publicerats. I planen för cirkulär ekonomi har vi sammanställt de viktigaste instruktionerna för avfallshantering och cirkulär ekonomi i en helhet. Målet är att hjälpa husens användare att samla in, sortera och återvinna onödigt material mer effektivt.

Cirkulär ekonomi är framtidens modell för att producera och konsumera, som inbegriper att dela, låna, återanvända, reparera och återvinna existerande material och produkter så länge som möjligt. I byggnadsbranchen kan den cirkulära ekonomin främjas under byggnaders hela livscykeln bl.a. genom att genomföra nybyggen endast vid behov och planera dem så flexibla och månsidiga som möjligt, med strukturer som enkelt kan modifieras enligt användarnas önskemål.

Som fastighetsägare vill vi dra vårt strå till stacken för att uppnå en mer hållbar framtid. Vi vill uppmuntra våra användarföretag att följa EU:s avfallsdirektiv samt dess avfallshierarki. Detta betyder att man först och främst ska minimera mängden avfall genom t.ex. ett vettigt köpbeteende, att låna eller dela på saker samt resurssnålhet i produktion och produktutveckling. Ifall materialet inte kan återanvändas, ska det återvinnas.

Fastighetsbolaget samlas i fortsättningen in följande avfall i husen:

  • Brännbart avfall
  • Bioavfall
  • Plastförpackningar
  • Glas
  • Metall
  • Batterier
  • Kartong och paff
  • Papper
  • Sekretesspapper (för små kontor)

I planen för cirkulär ekonomi hittas även tips för att återvinna material som inte samlas in i husen.

Länkar:

Mer information:

Petteri Väkelä
Fastighetschef
petteri.vakela@vaasaparks.fi
+358 40 129 3437

Jenna Hoffrén
Servicekoordinator
jenna.hoffren@vaasaparks.fi
+358 400 282 440

 

Relaterade artiklar