CJ0B1977

Futura I-IV talojen uusi kiertotaloussuunnitelma

Futura I-IV talojen uusi kiertotaloussuunnitelma on julkaistu. Kiertotaloussuunnitelmassa on koottu oleellisimmat jätehuoltoon ja kiertotalouteen liittyvät ohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkoituksena on auttaa talojen käyttäjiä keräämään, lajittelemaan ja kierrättämään tarpeettomat materiaalit tehokkaammin.

Kiertotalous on tulevaisuuden talousmalli, jossa olemassa olevat materiaalit ja tuotteet hyödynnetään mahdollisimman pitkälle uudelleenkäyttämällä, korjaamalla, kunnostamalla, lainaamalla, vuokraamalla ja kierrättämällä. Rakennussektorilla kertotaloutta voidaan edistää rakennuksien koko elinkaaren aikana esim. toteututtamalla uudisrakennuksia vain tarpeeseen ja suunnittelemalla rakennukset mahdollisimman pitkäaikaisiksi, monikäyttöisiksi ja helposti huollettavaksi.

Kiinteistönomistajana haluamme kantaa kortemme kekoon kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi. Haluamme kannustaa käyttäjäyrityksiämme noudattamaan EU:n jätedirektiivia ja sen mukaista jätteiden etusijajärjestystä. Tämä tarkoittaa että ensisijaisesti tulisi välttää jätteen syntymistä mm. järkevällä ostokäyttäytymisellä, lainaamisella ja materiaalitehokkuudella tuotannossa ja tuotesuunnittelussa. Mikäli materiaalia ei voi korjata ja huoltaa, niin materiaalit tulisi kierrättää.

Kiinteistöyhtiö kerää taloissa jatkossa seuraavia jätteitä:

  • Polttokelpoinen jäte
  • Biojäte
  • Muovipakkaukset
  • Lasi
  • Metalli
  • Raskasmetalliparistot
  • Pahvi ja kartonki
  • Keräyspaperi
  • Tietosuojapaperi (pientoimistojen käyttöön)

Kiertotaloussuunnitelmasta löytyvät kierrätysvinkit myös sellaisten materiaalien osalta, joita taloissa ei kerätä.

Linkit:

Lisätietoa antaa:

Petteri Väkelä
Kiinteistöpäällikkö
petteri.vakela@vaasaparks.fi
+358 40 129 3437

Jenna Hoffrén
Palvelukoordinaattori
jenna.hoffren@vaasaparks.fi
+358 400 282 440

 

Lisää samasta aiheesta