Vaasan seudun logistiikka-alueen toteutus alkaa

Vaasan seudun energiakeskittymän ja myös muun teollisuuden kannalta tärkeiden logistiikkahankkeiden toteutus etenee. Satama-aluetta on räätälöity alueen teollisuuden tarpeisiin sopivaksi. Lentokentän pohjoiskulmalle tulevan lentologistiikka-alueen valmistelua on jatkettu ja terminaalitontin esirakentaminen on aloitettu. Logistisen kokonaisuuden kannalta tärkeän ja mittavan Vaasan seudun logistiikka-alueen suunnittelua ja kaavoitusta on jatkettu erittäin hyvässä yhteistyössä Vaasan kaupungin, Mustasaaren kunnan, VASEKin sekä Oy Vaasa Parks Ab:n kanssa.

– Vaasan seudun logistiikka-alueen kaavoituksen valmistuminen ja lentologistiikka-alueen kehittämiseen suunnatun 1,3 milj. euron määrärahan ottaminen mukaan valtion lisätalousarvioesitykseen ovat erinomaisia uutisia seudun teollisuudelle, iloitsee Oy Vaasa Parks Ab:n toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma.

Tientekoa ja tonttineuvotteluja

Valtateiden 3 ja 8 sekä rautatien yhteyteen Vaasan lentoaseman kaakkoiskulmalle rakentuvan Vaasan seudun logistiikka-alueen taustalle on perustettu Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan yhteinen yhtiö KovaLogin Ab Oy. Yhtiö ostaa 70 hehtaarin ensimmäisten asemakaava-alueiden tontit kunnilta ja ensisijaisesti vuokraa ne edelleen logistiikka-alan yrityksille. Yhtiö myös toteuttaa alueelle kunnallistekniikan. Tonttivarauksia koordinoi Oy Vaasa Parks Ab, joka on tarpeen mukaan valmis auttamaan myös kiinteistöjen toteuttamiseen liittyvissä asioissa.

Tiesuunnitelmat asemakaava-alueille ovat juuri valmistuneet. Teiden ja kunnallistekniikan rakentaminen alkaa kesän aikana. Neuvotteluja alueelle haluavien logistiikkayritysten kanssa on käyty runsaan vuoden ajan ja Mäki-Lohiluoman mukaan kiireisimmistä tonttivarauksista tehdään päätöksiä ennen kesälomia. Ensimmäiset logistiikkaterminaalien rakennushankkeet lähtevät todennäköisesti liikkeelle ensi talvikauden aikana.

– Kiinnostus uutta logistiikka-aluetta kohtaan on ollut suuri, sillä Vaasan seudulla on jo pitkään ollut pattitilanne logistiikkayhtiöiden käyttöön soveltuvien suurten tonttien osalta. Nämä tontit tulevat todelliseen tarpeeseen. Kuntien yhtenäinen näkemys alueen tärkeydestä ja mittavat 1,5 milj. euron panostukset ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikkaan mahdollistavat nyt ripeän etenemisen asiassa, Mäki-Lohiluoma sanoo tyytyväisenä.

Rekkaliikenne vähenee keskustassa, uusiutuvia energiaratkaisuja selvitetään

Vaasan seudun logistiikka-alueen sijainti kaupungin eteläpuolella moottoritien ja rautatien välissä ja lähellä lentokenttää on Mäki-Lohiluoman mukaan optimaalinen, sillä suurin osa teollisuuden maantiekuljetuksista suuntautuu etelään. Logistiikkaterminaalien siirtyminen kaupungin sisääntulotien varteen vähentää huomattavasti raskasta liikennettä Vaasan keskustassa. Myös alueen energiaratkaisuissa ollaan yhteistyössä Merinovan kanssa selvittämässä uusia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

Kuljetusyritysten toiminnan keskittyminen yhdelle alueelle lisää todennäköisesti myös alan yritysten välistä yhteistyötä. Alueellinen keskittyminen saattaa synnyttää uusia palveluita logistiikka-alan yrityksille ja sitä kautta mahdollistaa myös uusien työpaikkojen syntymisen.

Artikkeli julkaistu Merinova News 2/2012

Lisää samasta aiheesta