Futura I talo

Utnämningar i Vaasa Parks -teamet

Vaasa Parks teamet har förstärkts 24.10.2018 p.g.a. ett flertal fastighetsutvecklingsprojekt och nya projekt som är under beredning.

Byggnadsingenjör Petteri Väkelä har utnämnts till fastighetschef för Oy Vaasa Parks Ab och har Futura I-IV byggnadernas underhåll och utveckling som ansvarsområde samt i framtiden också underhåll och utveckling av andra byggnader som koncernen har hand om. Han kommer till företaget från Vasa stad varifrån han har över 20 års erfarenhet av olika uppgifter inom fastighetssektorn, senast som fastighetschef.

Byggnadsingenjör John Öst har utnämnts till byggherreingenjör för Oy Vaasa Parks Ab. Hans uppgifter är att förbereda nya byggprojekt samt byggherreuppgifter. Han deltar också i utvecklingen och marknadsföringen av lokalitetsprojekt och företagsparker tillsammans med de andra i Vaasa Parks teamet. Han kommer till företaget från jobbet som överinspektör vid Södra Österbottens NTM-central varifrån han har ca 9 års erfarenhet av olika markanvändningsfrågor samt vindkraftsprojekt m.m.

Byggnadsingenjör Mikko Harju har utnämnts till Oy Vaasa Parks Ab:s byggherrechef. Han har jobbat fem år som fastighetschef vid Oy Vaasa Parks Ab och före det som fastighetschef vid Vasa Universitet I 8 år. Han fortsätter som projektchef för Powergate II-projektet och fungerar i fortsättningen som team leader för byggherreprojekt. Mikko Harju handhar också i fortsättningen uppgifter inom teknisk management.

Relaterade artiklar