Kokouksen osallistujat Grandis-neuvottelutilassa Vaasa Airport Parkissa

Kundnöjdheten hög i Futura I-IV husen

Varje år genomför Vaasa Parks Oy Ab en kundnöjdhetsundersökning i Futura I-IV husen. Antalet respondenter i kundnöjdhetsundersökningen hösten 2020 var lägre än tidigare, men resultaten var helt i linje med tidigare år. Bland annat berömdes lobbytjänsternas och restaurangpersonalens serviceinriktning, reaktionstiden på felmeddelanden, parkeringsområdena och städningen av de gemensamma utrymmena.

Kundnöjdhetsundersökningen 2020 genomfördes 9.9-25.9.2020. Frågeformuläret skickades till kontaktpersonerna i Futura I-IV företagen (cirka 100 st), av vilka en del spred frågeformuläret vidare inom sina företag. Undersökningen fick ungefär 100 svar, vilket är mindre än normalt. Den lägre svarsfrekvensen har sannolikt att göra med coronatidens rekommendationer om distansarbete.

Kundnöjdhetsundersökning ger en bra grund för utveckling av verksamheten

Vi gör kundnöjdhetsundersökningar för att kontinuerligt utveckla verksamhetsmiljön i Futura I-IV och för att kunna ingripa i eventuella problemområden. Resultaten gås årligen igenom tillsammans med fastighetsunderhållet, städföretaget, restaurang- och lobbytjänsterna, samt med Vaasa Parks personal och styrelse, och svaren beaktas vid den fortsatta planeringen av verksamheten.

Fastighetsunderhåll

Angående fastighetsunderhåll ställdes frågor om utrymmenas temperaturer, inomhusluftskvalitet, ventilationsnivå samt reaktionstid på servicemeddelanden. För alla frågor hade genomsnitten stigit jämfört med tidigare år och de ligger nu på en hög nivå av 3,75–4,05. I det fria kommentarsfältet lämnades kommentarer om t.ex. temperaturreglagen i vissa kontorslokaler. I fortsättningen kommer vi att ägna ännu mer uppmärksamhet åt punkterna som nämndes.

Genomsnitten av frågor relaterade till parkeringsområden samt städningen av allmänna utrymmen hade också klart ökat jämfört med tidigare år. Genomsnitten av frågor relaterade till städning varierade mellan 4,14 och 4,32, medan genomsnitten av frågor relaterade till parkering och parkeringsområden varierade mellan 3,88 och 4,23. De högre genomsnitten beror bl.a. på uppdaterade servicebeskrivningar baserad på tidigare feedback och en grundlig genomgång av husens behov vid introduktion av nya serviceleverantörer.  I det fria kommentarsfältet önskades snabbare åtgärder i dåliga väderförhållanden och förbättring av laddningsmöjligheter, särskilt för hybridbilister. I framtiden strävar vi efter att vara mer förutseende angående väder och använda ny teknik för att bygga upp ett förnuftigt laddningskoncept.

Lobby- och restaurangtjänster, mötesrum samt Vaasa Parks egen verksamhet

För lobby- och restaurangtjänsterna varierade svaren på frågorna från genomsnitten 3,58 till 4,71 på en skala från 1 till 5. Svaren och kommentarerna berömmer särskilt personalens serviceinriktning och vänlighet.

I frågor som hade att göra med Futura I-IV husens gemensamma mötesrum berömdes deras trivsel, funktionalitet och användbarhet (genomsnitten var mellan 4,33 och 4,5). Bättre internet-förbindelser och utrustning för distansmöten önskades (medelvärden mellan 3,83 och 3,85), och detta har redan tagits itu med under hösten 2020. Medelvärdena för frågor relaterade till Vaasa Parks egen verksamhet var mellan 3,95 och 4,46. Personalens serviceinriktning och nyckeldistribution fick högst betyg av husens användare.

Vasa Airport Park -området

94 % av de som svarade på kundnöjdhetsundersökningen ansåg sig vara nöjda med tjänsterna i företagsområdet Vasa Airport Park. Kollektivtrafiken verkar dock användas väldigt sparsamt; bara ungefär 15 % har använt sig av buss för att ta sig till området. Vi har en aktiv kontakt med Vasa stad och företag i området för att utveckla kollektivtrafiken till området.

Bland alla som svarade på undersökningen lottades 6 vinnare som vann lunchkort till Futura I-IV husens restauranger. Vinnarna i lotteriet kontaktades personligen. Vi tackar alla som deltog i undersökningen och lotteriet!

Mer information:

Serviceassistent
Jenna Hoffrén
Vaasa Parks Oy Ab
jenna.hoffren@vaasaparks.fi
tel. 0400 282 440

Fastighetschef
Petteri Väkelä
Vaasa Parks Oy Ab
petteri.vakela@vaasaparks.fi
tel. 040 129 3437

Relaterade artiklar