Kokouksen osallistujat Grandis-neuvottelutilassa Vaasa Airport Parkissa

Asiakastyytyväisyys Futura I-IV taloissa korkea

Vaasa Parks Oy Ab suorittaa joka vuosi asiakastyytyväisyyskyselyn Futura I-IV taloissa. Syksyn 2020 asiakastyytyväisyyskyselyn vastausmäärä oli aikaisempia vuosia alhaisempi, mutta vastaukset ovat hyvinkin samassa linjassa aikaisempien vuosien kanssa. Kiitosta saavat muun muassa aulapalveluiden ja ravintolahenkilöstön palvelualttius, reagointiaika vikailmoituksiin, pysäköintialueiden toimivuus sekä yhteisten tilojen siisteys.

Vuoden 2020 asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin ajalla 9.9–25.9.2020. Kysely lähetettiin Futura I-IV yrityksien yhteyshenkilöille (n. 100 kpl), joista osa levitti kyselyä eteenpäin ko. yrityksien sisällä. Vastauksia saatiin vajaa 100 kpl, mikä on normaalia vähemmän. Alhaisempi vastausmäärä liittynee korona-ajan etätyösuosituksiin.

Asiakastyytyväisyyskysely antaa hyvää pohjaa toiminnan kehittämiseen

Asiakastyytyväisyyskyselyn tavoitteena on Futura I-IV toimintaympäristön jatkuva kehittäminen sekä mahdollisiin ongelmakohtiin puuttuminen. Tulokset käydään vuosittain läpi sekä huoltoliikkeiden, siivousliikkeen, ravintola- ja aulapalveluiden että Vaasa Parksin henkilökunnan ja hallituksen kanssa, ja vastaukset otetaan huomioon toiminnan jatkosuunnittelussa.

Kiinteistöjen ylläpito

Kiinteistöjen ylläpitoon liittyen kysyttiin toimistotilojen lämpötiloista, sisäilman laadusta, ilmanvaihdon tasosta ja reagointiajasta vikailmoituksiin. Kaikkien kysymysten osalta keskiarvot olivat nousseet viime vuosiin verrattuna, ja ne olivat nyt korkealla tasolla 3,75–4,05. Vapaassa vastauskentässä saatiin kommentteja mm. joidenkin toimistotilojen lämpötilasäädöistä. Mainittuihin kohtiin tullaan jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomiota.

Myös yleisten tilojen siivoustasoon ja pysäköintialueisiin liittyvien kysymyksien keskiarvot olivat selvästi nousseet viime vuosiin verrattuna. Siivoukseen liittyvien kysymysten keskiarvot olivat 4,14–4,32 välillä, kun taas pysäköinti ja -alueisiin liittyvien kysymysten keskiarvot olivat 3,88–4,23 välillä. Tyytyväisyyden nousuun vaikuttavat mm. aiemmin saatujen palautteiden perusteella uudistetut palvelunkuvaukset ja uusien toimijoiden perehdyttämiselle talojen vaatimuksiin. Vapaissa vastauskentissä toivottiin piha-alueelle vielä nopeampia toimenpiteitä hankalien keliolosuhteiden vallitessa sekä latausmahdollisuuksien parantamista, varsinkin hybridiautoilijoita ajatellen. Näihin pyritään tulevaisuudessa vastaamaan ennakointia lisäämällä sekä uuden tekniikan hyödyntämismahdollisuuksilla järkevän toimintakonseptin rakentamiseksi.

Aula- ja ravintolapalvelut, kokoustilat sekä Vaasa Parksin oma toiminta

Aula- ja ravintolapalveluiden osalta kysymysten vastaukset vaihtelivat asteikolla 1–5 keskiarvojen 3,58–4,71 välillä. Vastauksissa ja kommenteissa kiitetään erityisesti henkilöstön palvelualttiutta ja ystävällisyyttä.

Futura I-IV -talojen yhteiset kokoustilat saivat kiitosta mm. viihtyvyydestä, toimivuudesta ja soveltuvuudesta (keskiarvojen 4,33–4,5 välillä). Parannusta toivottiin internetyhteyksiin ja etäpalaverivarustuksiin (keskiarvojen 3,83–3,85 välillä), joita onkin jo kehitetty syksyn 2020 aikana. Vaasa Parksin omaan toimintaan liittyvät kysymykset saivat keskiarvot välillä 3,95–4,47.  Henkilökunnan palvelualttius ja avaintoimintojen toimivuus saivat talojen käyttäjiltä korkeimmat tulokset.

Vaasa Airport Park -alue

94 % asiakastyytyväisyyskyselyn vastaajista kertoi olevansa tyytyväinen Vaasa Airport Park-yrityspuiston palveluihin. Julkista liikennettä näyttää kuitenkin käyttävän hyvin harva; vain n.15 % kyselyn vastaajista. Yrityspuiston julkisen liikenteen kehittämisessä olemme aktiivisessa yhteydessä Vaasan kaupungin sekä alueiden yritysten kanssa.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 6 kpl lounaslahjakortteja Futura I-IV talojen ravintoloihin. Arvonnan voittajiin oltiin yhteydessä henkilökohtaisesti. Kiitämme kaikkia kyselyyn ja arvontaan osallistuneita!

Lisätietoja:

Palveluassistentti
Jenna Hoffrén
Vaasa Parks Oy Ab
jenna.hoffren@vaasaparks.fi
p. 0400 282 440

Kiinteistöpäällikkö
Petteri Väkelä
Vaasa Parks Oy Ab
petteri.vakela@vaasaparks.fi
p. 040 129 3437

Lisää samasta aiheesta