20230928_084323
Aamiaistilaisuus 28.9.2023

Frukostevenemangen i Futura I-IV -byggnaderna stärker gemenskapen

Efter en paus på grund av pandemin är de omtyckta frukostevenemangen i Futura I-IV -byggnaderna nu åter i full gång och intresset är större än någonsin. Vaasa Parks Oy Ab, ägaren av fastigheterna, arrangerar dessa frukostevenemang cirka fyra gånger per år, där deltagare från byggnadernas olika företag – vanligtvis mellan 20 till 50 personer – samlas för att nätverka, utbyta idéer och lyssna på intressanta föredrag.

Coronapandemin har påverkat företag och anställda på många sätt, och på en hel del arbetsplatser har distans- och hybridarbete blivit en permanent del av arbetskulturen. Många företag försöker hitta nya sätt att skapa en känsla av gemenskap på arbetsplatsen. Vaasa Parks ser de gemensamma frukostevenemangen som ett utmärkt verktyg för att främja samhörighet och interaktion även utanför det närmaste kollegiet. Dessutom erbjuder evenemangen en plattform att dela aktuell information om nyheter i byggnaderna och närområdet.

– Som hyresvärd vill vi finnas nära till hands och höra från våra kunder så ofta som möjligt. Förutom kundnöjdhetsundersökningar och dagliga interaktioner är de gemensamma evenemangen ett utmärkt tillskott, säger Petteri Saarinen, försäljningsdirektör på Vaasa Facilita Oy Ab (Vaasa Parks Oy Ab:s moderbolag).

Servering på frukosttillfälle 14.2.2024

Under sommarens 2023 evenemang bjöds Stormossen in som talare, vilket var särskilt aktuellt med tanke på de nya avfallsdirektiven som trädde i kraft under samma tid. I Futura I-IV husen började insamlingen av bioavfall, kartong- och plastförpackningar samtidigt som det blev möjligt i många hushåll i nejden. Ämnets aktualitet framgick tydligt genom deltagarnas engagemang och antalet frågor.

– Stormossens miljöfostrare Sini Hemming svarade gladeligen på alla våra frågor och gav många praktiska tips och idéer för sortering både hemma och på arbetsplatsen, säger Jenna Hoffrén, servicekoordinator på Vaasa Parks Oy Ab.

Frukosttillfällena utgör även en utmärkt möjlighet för företagen i byggnaderna att få presentera sin verksamhet och lära känna andra i husen. Vid det senaste evenemanget i februari 2024 fick vi bekanta oss med Merinova, den ledande aktören i EnergyVaasa-klustret, som främjat många utvecklingsprojekt i regionen. Merinova är också en av grundarna och ägarna till Vaasa Parks Oy Ab.

– Merinova har funnits i Futura-husen sedan färdigställandandet av Futura I -huset år 2002, och jag tror jag själv har jobbat i husen i över 20 år, skrattar Mika Konu, verkställande direktör för Oy Merinova Ab. Vi har presenterat vår verksamhet några gånger under olika Futura-evenemang genom åren. I det ständigt växande Vasa föds dock hela tiden nya projekt och innovationer, och det är alltid en glädje att få lyfta fram dem och berätta om deras framsteg.

Mika Konu berättar om Merinovas verksamhet 14.2.2024

Petteri Saarinen berättar att de gemensamma evenemangen hela tiden utvecklas och han hoppas på ännu mer interaktion och nya, aktuella ämnen vid framtida frukostevenemang.

– Vi välkomnar förslag och erbjuder gärna en plattform för de som vill presentera sin verksamhet, säger Petteri.

Petteri Saarinen talar med deltagarna på frukostevenemanget 18.1.2023

Relaterade artiklar