Accountor logo seinällä

Lönehanteringsspecialisten flyttade till Futura II

Accountor, som är specialiserad på ekonomi-, HR- och outsourcingtjänster samt IT-lösningar, flyttade i slutet av augusti sitt Vasa-kontor till Futura II-teknologihuset.

Accountors gamla lokaler i Vasa centrum blev för små och opraktiska och byggnaden, som redan hade ett antal år på nacken, var inte helt lämplig för en redovisningsbyrå. Rekryteringar i början av året förstärkte också känslan av att utrymmet var för trångt.

Accountor fungerar i sju olika länder och har tillsammans 2 800 anställda. Av dem arbetar 11 i Vasa-kontoret, som erbjuder ekonomisk förvaltning och lönehanteringstjänster.

– Vårt kontor är specialiserat på lönehantering och vi har kunder över hela Finland, säger kontorschefen Minna Manninen.

Minna Manninen och Accountor Vasa-kontorets personal är nöjda med sin nya lokal i Futura II-huset.

En välplanerat och väl genomförd flytt

Accountors flytt gick bra. Den gjordes på en vecka när det inte var några löneutbetalningar och flytten var också på andra plan välplanerad. Bokförarna och löneassistenterna var bara offline i några timmar, och arbetet på det nya kontoret fortsatte nästan oavbrutet.

Manninens och hennes team är nöjda med sin flytt till Futura II. De nya utrymmena och möblerna är omtyckta av personalen. Att vänja sig vid det öppna kontorslandskapet tog sin tid, men kontoret har också ett tyst rum där det är lättare att tala med kunder än i det öppna kontorslandskapet.

– Efter att vi även fick anpassat luftkonditioneringen till våra behov har vi varit nöjda med våra nya utrymmen, konstaterar Manninen.

Ont om lämpliga utrymmen

Accountor letade länge efter nya lokaler runt om i Vasa, men det verkade helt enkelt inte finnas några lämpliga lokaler. Futura-husens utrymmen kartlades också vid ett tidigare skede, men vid den tidpunkten fanns inga lämpliga utrymmen tillgängliga.

– Hyresvärden Vaasa Parks kontaktade oss genast när de fick reda på att detta utrymme kommer bli tillgängligt, säger Manninen.

Uthyrningen av lokalerna enades om redan ett halvt år före flytten. Efter att den tidigare hyresgästen flyttat ut gjordes ännu en liten renovering i utrymmet.

Relaterade artiklar