Wärtsilä logo Powergate II seinässä

Powergate II-kontorshuset för Wärtsiläs bruk växer till sin fulla storlek

Byggarbetet för den tredje delen inleddes i samarbete mellan Wärtsilä, Nordisk Renting och Vaasa Parks

Byggarbetet för den tredje delen av Wärtsiläs Powergate II-kontorshus inleddes i juli med byggnadsentreprenaden och idag med de övriga entreprenaderna.

Bygget av första delen av kontorshuset i Vaasa Airport Park i Runsor startade i april 2017 och slutfördes 7.6.2018. Bygget av andra delen startade i juli 2017 och arbetet färdigställs under oktober månad. Den tredje och sista delen väntas stå klart i enlighet med Wärtsiläs mål i september 2019.

Powergate II-husets totala storlek är 16 652 m2 och bygginvesteringen är tillsammans ungefär 25 milj. € (alv 0%). I alla tre delar är entreprenörerna de samma; WasaCon, Betset, Tammi Kiinteistötekniikka, Kontaktor och Fidelix. Dessa valdes genom ett omfattande anbudsförfarande i början av året 2017.

Fastighetsaffären påverkar inte genomförandet

Nordisk Renting Oy köpte Powergate II/FAb Puotikuja 2 Vaasas alla aktier från Oy Vaasa Parks Ab 15.6.2018. Under handelsförhandlingarna mellan Wärtsilä, Nordisk Renting och Vaasa Parks under våren 2018 bestämdes de grundläggande riktlinjerna för genomförandet av tredje delen och ansvarsfördelningen för hela byggandet. Enligt avtalen ansvarar Vaasa Parks för byggherreuppdragen också för den tredje delen av Powergate II.

”Efter krävande förhandlingsfaser fann vi under våren en lösning, där realiseringssättet för den tredje delen av huset bestämdes. Nordisk Rentings omfattande investering i Vasa genomfördes redan under projektets byggtid. Vi fortsätter gärna som projektets byggherre, samtidigt som vi lösgjorde kapital för beredning av nya företagslokaler till EnergyVaasa-ekosystemet”, säger Oy Vaasa Parks Ab:s verkställande direktör Ulla Mäki-Lohiluoma.

Powergate II byggs i företagsparken Vaasa Airport Park som sysselsätter runt 4000 anställda. Vaasa Airport Park ligger nära Vasa flygplats och endast ca 10 minuter från Vasa centrum.

Enligt Oy Vaasa Parks Ab:s fastighetschef Mikko Harju upprepar tredje delens lösningar de tidigare delarnas mål med maximal användartillfredställelse och flexibla utrymmen. Andra utgångspunkter är kvalitet, säkerhet, tillgänglighet och energieffektivitet. Solenergisystem kommer också att genomföras i samma omfattning som i de första delarna av projektet, konstaterar Mikko Harju.

 

Mer information                  

Verkställande direktör
Ulla Mäki-Lohiluoma
Oy Vaasa Parks Ab/
ulla.maki-lohiluoma@vaasaparks.fi
p. 040 573 3004

Relaterade artiklar