CJ0B1956

Fusion av Vaasa Parks Oy Ab och KOy Yrittäjänkatu 17 FAb

Styrelserna för Vaasa Parks Oy Ab (FO-nummer 2917959-3) och Kiinteistö Oy Vaasan Yrittäjänkatu 17 Fastighets Ab (FO-nummer 1729692-8) har fattat beslut om fusion av företagen.

KOy Vaasan Yrittäjänkatu 17 FAb, som äger Futura I-IV husen, kommer att fusioneras med sitt moderbolag Vaasa Parks Oy Ab den 1.10.2023.

Syftet med sammanslagningen är att förenkla och lätta på företagsstrukturen. Sammanslagningen påverkar inte Futura I-IV-husens tjänster eller personalen i våra företag.

Fusionen kräver inga åtgärder från våra kunder. Faktureringen för Futura I-IV-verksamhetsmiljön hanteras av Vaasa Parks Oy Ab från och med 1.10.2023. Kiinteistö Oy Vaasan Yrittäjänkatu 17 Fastighets Ab’s befintliga avtal överförs automatiskt till Vaasa Parks Oy Ab. Vaasa Parks Oy Ab faktureringsuppgifter förblir oförändrade.

Mer information ger:

Harri Rehula
ekonomichef
Vaasa Parks Oy Ab
tel. +358 50 5182 318
harri.rehula@vaasaparks.fi

Ulla Mäki-Lohiluoma
verkställande direktör
Vaasa Parks Oy Ab
tel. +358 40 573 3004
ulla.maki-lohiluoma@vaasaparks.fi

Relaterade artiklar