CJ0B0354

Användarna är nöjda med Futura I-IV servicemiljön – resultaten från den årliga kundnöjdhetsundersökningen är nu klara

Futura I-IV servicemiljöns kundnöjdhetsundersökning genomfördes under hösten, och vi kan nu stolt presentera resultaten som gåtts igenom med våra tjänsteleverantörer. Resultaten återspeglar användarnas starka belåtenhet med Futura I-IV -husens tjänster, särskilt när det gäller städningen av allmänna utrymmen och det vänliga bemötandet från restauranger och Vaasa Parks personal. Nöjdheten med parkeringsområdena och tjänsterna för el-/hybridbilar har ökat markant jämfört med tidigare år.

Städningen, restaurangerna och Vaasa Parks fortsätter hålla en hög standard

Precis som tidigare år är användarna av Futura I-IV husen särskilt nöjda med renhållningen av de gemensamma utrymmena, med ett medelvärde på 4,34 för frågor relaterade till städningen (på en skala från 1 till 5).

”Ei mitään sanottavaa tähän asiaan. Keep up the good work!”

Fastighetsägarens verksamhet fick också ett högt betyg; medelvärdet för frågor relaterade till Vaasa Parks var 4,35. Särskild beröm fick personalens servicevillighet samt frukostevenemangen som ordnas ungefär fyra gånger per år. Vi har även mottagit värdefulla förslag gällande bland annat marknadsföringen av husen.

”Aamiaistilaisuus, jossa pääsi tapaamaan muitakin Futura talon käyttäjiä oli mukava. Hienoa, että tällaisia välillä järjestetään ja pääsee kuulemaan näihin liittyvistä asioista”

Medelvärdet för frågor om Futura I-IV -husens restauranger var konsekvent högt, varierande mellan 3,91 och 4,30. Respondenterna betonade restaurangpersonalens vänlighet och gav många goda förslag gällande olika matalternativ.

Vilkkaimpinakin hetkinä teillä ei kiire tunnu (ja asiat silti sujuvat joutuisasti). Löytyy jostain aina rauhallinen soppi, jos haluaa syödä paikan päällä (keskustelu pöytäseurueen kanssa onnistuu ongelmitta). Tarjontanne on monipuolista ja palvelu aina ystävällistä

”Menyn kunde vara mer mångsidig, speciellt vegetariansk mat kunde serveras oftare, och med mer variation.”

Ökad belåtenhet med parkeringsområden och laddningsstationer

Införskaffandet av fler laddningsstationer för el-/hybridbilar märktes tydligt som en ökad nöjdhet i årets undersökning. Samtidigt påpekades behovet av fler laddningsstationer i framtiden. Vi följer aktivt användningen av laddningsstationerna och planerar att installera fler vid behov. Av de som svarade på undersökningen äger för närvarande 20 % en el-/hybridbil, och 2 % planerar att skaffa en under det kommande året.

”Båda laddplatserna vid Futura I ibland upptagna, behövs säkert flera laddplatser.”

Även i frågor relaterade till parkeringsområden noterades en ökning, med ett medelvärde på 4,02 jämfört med fjolårets 3,87. Vi kommer ta itu med utvecklingsförslagen gällande områdets helhetsintryck, till exempel reklamflaggorna kommer bytas oftare.

”Haastavinakin hetkinä on muusta kaupungin tasosta poiketen parkkipaikkojen tilanne ollut loistava. Lähes täydellistä, muutamien liukkaiden hetkien osalta hiekotuksen osalta aavistus parannettavaa. Toisaalta on mahtavaa, ettei keväällä myöskään ”uida hiekassa”. Kaupunki voisi ottaa teiltä mallia”

Mer uppmärksamhet på temperaturer framöver

Under sommaren 2023 ledde ett fel på Futura III-husets kylenhet till en ökning av temperaturerna i huset under några dagar. Vi kommer att sträva efter snabbare underhållsåtgärder och bättre kommunikation i liknande situationer framöver.

Öppna feedbacken lyfte också fram behovet av bättre temperaturreglering i vissa företagslokaler. Vi uppmanar användarna att kontakta oss direkt via ett servicemeddelande (länk) för att rikta åtgärder till rätt lokaler. Notera att servicemeddelanden gärna kan skickas direkt när eventuella problem uppkommer för att säkerställa en snabb reaktion och att lokalerna alltid är i optimalt skick.

”Kesäisin ilmastointi on välillä lakannut toimimasta ja huoltoa on kesäsesonkina saanut odotella päiviä.”

”Lite för kallt på sommaren”

Kundnöjdhetsundersökningen ger en stark grund för verksamhetens fortsatta utveckling

Kundnöjdhetsundersökningen ger oss en solid grund för kontinuerlig utveckling och möjliggör att vi proaktivt kan svara på användarnas behov. Vi tackar alla som deltagit i undersökningen och vi fortsätter vårt åtagande att kontinuerligt förbättra Futura I-IV-tjänstemiljön.

Den årliga kundnöjdhetsundersökningen för Futura I-IV tjänstemiljön genomfördes 25.9-13.10.2023. Totalt deltog 111 användare, varav nästan hälften var från Futura I-huset. Undersökningen skickades till alla Futura I-IV företagens kontaktpersoner, och undersökningen spreds även inom företagen. Sex lunchkuponger till Futura I-IV husens restauranger lottades ut bland alla svarande, och vinnarna har redan kontaktats personligen.

Mer infomation

Jenna Hoffrén
Servicekoordinator
Vaasa Parks Oy Ab
jenna.hoffren@vaasaparks.fi
tel. +358 400 282 440

Fastighetschef
Vaasa Parks Oy Ab
petteri.vakela@vaasaparks.fi
tel. +358 40 129 3437

Relaterade artiklar