CJ0B0354

Käyttäjät tyytyväisiä Futura I-IV -palveluympäristöön – vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset valmistuivat

Futura I-IV -palveluympäristön asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin syksyllä, ja nyt voimme ylpeänä esitellä tulokset, joita on tarkasteltu yhdessä palveluntuottajien kanssa. Tulokset heijastavat käyttäjien vahvaa tyytyväisyyttä Futura I-IV -talojen palveluympäristöön. Käyttäjät ovat erityisten tyytyväisiä yleisten tilojen siisteyteen sekä ravintoloiden ja Vaasa Parks -henkilökunnan palvelualttiuteen. Käyttäjien tyytyväisyys pysäköintialueisiin ja sähkö-/hybridiautojen palveluihin on kasvanut merkittävästi viime vuodesta.

Talojen siivous, ravintolat ja Vaasa Parksin toiminta edelleen korkealla tasolla

Aikaisempien vuosien tavoin Futura I-IV -talojen käyttäjät ovat erityisen tyytyväisiä talojen siisteyteen. Futura I-IV -talojen yhteisten tilojen siivoukseen liittyvien kysymysten keskiarvo oli tämän vuoden kyselyssä 4,34 (asteikolla 1–5).

”Ei mitään sanottavaa tähän asiaan. Keep up the good work!”

Kiinteistönomistajan toimintaan oltiin myös hyvin tyytyväisiä; keskiarvo Vaasa Parksiin liittyviin kysymyksiin oli 4,35. Erityiskiitosta saivat henkilökunnan palvelualttius sekä noin neljä kertaa vuodessa järjestettävät aamiaistilaisuudet. Saimme myös hyviä kehitysehdotuksia esimerkiksi talojen markkinointiin liittyen.

”Aamiaistilaisuus, jossa pääsi tapaamaan muitakin Futura talon käyttäjiä oli mukava. Hienoa, että tällaisia välillä järjestetään ja pääsee kuulemaan näihin liittyvistä asioista”

Futura I-IV -talojen ravintoloihin liittyvien kysymysten kokonaiskeskiarvot olivat hyvällä tasolla, vaihdellen 3,91 ja 4,30 välillä. Vastaajat korostivat erityisesti ravintoloiden henkilökunnan palvelualttiutta ja ystävällisyyttä. Hyviä kehitysehdotuksia saatiin esimerkiksi ruokavaihtoehtoihin liittyen.

Vilkkaimpinakin hetkinä teillä ei kiire tunnu (ja asiat silti sujuvat joutuisasti). Löytyy jostain aina rauhallinen soppi, jos haluaa syödä paikan päällä (keskustelu pöytäseurueen kanssa onnistuu ongelmitta). Tarjontanne on monipuolista ja palvelu aina ystävällistä

”Menyn kunde vara mer mångsidig, speciellt vegetariansk mat kunde serveras oftare, och med mer variation.”

Nousua pysäköintialueisiin ja latauspisteisiin liittyvässä tyytyväisyydessä

Uusien sähkö-/hybridiautojen latauspisteiden hankinta viime vuonna näkyi selvästi tyytyväisyyden kasvuna. Vastauksissa mainittiin kuitenkin tarve lisälatauspisteille tulevaisuudessa. Seuraammekin aktiivisesti latauspisteiden käyttöasteita ja varaudumme tarpeen mukaan toteuttamaan talojen yhteyteen lisää latauspaikkoja. Kyselyyn vastanneista 20 % omistaa tällä hetkellä sähkö-/hybridiauton ja 2 % on hankkimassa sähkö-/hybridiauton seuraavan vuoden aikana.

”Båda laddplatserna vid Futura I ibland upptagna, behövs säkert flera laddplatser.”

Nousua oli havaittavissa myös pysäköintialueisiin liittyvissä kysymyksissä: viimevuotinen keskiarvo oli 3,87 ja tämän vuotinen jo 4,02. Yleisilmeeseen liittyviin kehitysehdotuksiin tullaan tarttumaan, esimerkiksi mainoslippuja tullaan vaihtamaan tiuhemmin.

”Haastavinakin hetkinä on muusta kaupungin tasosta poiketen parkkipaikkojen tilanne ollut loistava. Lähes täydellistä, muutamien liukkaiden hetkien osalta hiekotuksen osalta aavistus parannettavaa. Toisaalta on mahtavaa, ettei keväällä myöskään ”uida hiekassa”. Kaupunki voisi ottaa teiltä mallia”

Lämpötiloihin kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota

Kesällä 2023 Futura III-talon jäähdytyskoneen rikkoutuminen aiheutti lämpötilan nousun pariksi päiväksi. Vastaavanlaisissa tilanteissa pyrimme tulevaisuudessa nopeuttamaan huoltotoimia ja parantamaan tiedottamista.

Avoin palaute korosti myös tarvetta paremmalle lämpötilasäädölle tietyissä yritystiloissa. Pyydämmekin näitä käyttäjiä olemaan suoraan yhteydessä meihin esim. palvelupyyntölomakkeen kautta (linkki), jotta voimme kohdentaa pyynnöt oikeisiin tiloihin. Huomaattehan, että palvelupyyntölomaketta kannattaa käyttää kaikissa huoltoa vaativissa tilanteissa – näin pystymme reagoimaan nopeasti kaikkiin häiriötilanteisiin ja varmistamaan, että tilat ovat aina optimaalisessa kunnossa.

”Kesäisin ilmastointi on välillä lakannut toimimasta ja huoltoa on kesäsesonkina saanut odotella päiviä.”

”Lite för kallt på sommaren”

Asiakastyytyväisyyskysely antaa hyvän pohjan toiminnan kehittämiseen

Asiakastyytyväisyyskyselyn antaa meille vankan perustan jatkuvalle kehitykselle ja mahdollistaa reagoinnin käyttäjien tarpeisiin. Kiitämme kaikkia osallistujia, ja jatkamme sitoutumistamme jatkuvaan kehitykseen Futura I-IV -palveluympäristössä.

Futura I-IV -palveluympäristön vuosittainen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin ajalla 25.9.-13.10.2023. Kyselyyn vastasi 111 käyttäjää, joista lähes puolet olivat Futura I-talon käyttäjiä. Kysely lähetettiin kaikille Futura I-IV talojen yrityksien yhteyshenkilöille, ja osa levitti sitä myös omassa organisaatiossaan. Arvoimme 6 kpl lounaslahjakortteja Futura I-IV -talojen ravintoloihin kaikkien vastanneiden kesken, ja voittajiin olemme jo ottaneet henkilökohtaisesti yhteyttä.

Lisätietoa

Jenna Hoffrén
Palvelukoordinaattori
Vaasa Parks Oy Ab
jenna.hoffren@vaasaparks.fi
puh. +358 400 282 440

Petteri Väkelä
Kiinteistöpäällikkö
Vaasa Parks Oy Ab
petteri.vakela@vaasaparks.fi
puh. +358 40 129 3437

Lisää samasta aiheesta