IMG_2330-2

Utnämningar i Vaasa Facilita -konsernen

Politices magister Jenna Hoffrén har utsetts till marknadsförings- och servicechef på Vaasa Facilita Oy Ab fr.o.m. 1.6.2024. Jenna har arbetat i snart åtta år som servicekoordinator för dotterbolaget Vaasa Parks Oy Ab. I sin nya roll kommer hon att fokusera ännu mer på marknadsföring, kommunikation och utveckling av tjänstemiljöerna i både Futura I-IV -husen och Brändö Företagscentrum.

Dessutom har tradenomen Annika Matintupa utsetts som serviceassistent för Vaasa Facilitas dotterbolag Vaasa Parks Oy Ab fr.o.m. 15.5.2024. Annika ansvarar för kundservice och andra serviceuppgifter för användarna av Futura I-IV -husen och Funkkis (tidigare Opistotalo).

Vaasa Facilita Oy Ab är moderbolaget i en koncern ägd av Vasa stad, som bland annat hyr, utvecklar och underhåller Futura I-IV teknologicenterbyggnaderna och Brändö Företagscentrums lokaler genom sina dotterbolag, marknadsför och utvecklar Vasas företagsområden i samarbete med staden och andra utvecklarorganisationer, samt fungerar som koordinator för Invest in Vaasa- och GigaVaasa-arbetet.

Vi önskar Jenna och Annika lycka till och framgång i sina nya uppdrag!

Relaterade artiklar