Futura III kuvattu alhaalta

Muutoksia uuden Vaasa Parks Oy Ab:n omistuksessa

Toimitilakehittäjä Vaasa Parksin toiminta on jakautunut kahteen uuteen yritykseen. Uuden Vaasa Parks Oy Ab:n tehtävänä on jatkaa Vaasan kaupungin ja lähiseudun kuntien elinkeinopoliittisena työkaluyhtiönä. VP Facilities Oy Ab jatkaa yrityksille räätälöitävien kiinteistöhankkeiden toteuttamista Vaasan seudulla. Jakautumisen mahdollistamana myös omistuksia järjestetään uudelleen.

Vaasan kaupunki on tänään 19.12.2018 ostanut pääomasijoitusyhtiö Wedecon omistusosuuden uudesta Vaasa Parksista, minkä jälkeen kaupungin omistusosuus on 66,6 prosenttia ja teknologia-keskus Merinovan 33,3 prosenttia. VP Facilitiesin omistuspohja säilyy ennallaan siten, että kaupungilla, Merinovalla ja Wedecolla on kullakin kolmasosa osakkeista.

Elinkeinopoliittisena työkaluyhtiönä toimivan Vaasa Parks Oy Ab:n toiminta keskittyy edelleen yritystoimitiloihin mm. Futura I-IV -teknologia-keskustalojen vuokraustoimintaan ja toiminta-ympäristöjen kehittämiseen. Yhteistyössä Vaasan kaupungin ja seudun kuntien kanssa jatketaan myös uusien yritysalueiden maankäytön kehittämistä sekä tonttien ja toimitilojen markkinointia seudulliseksi laajentuneen www.vaasanseuduntoimitilat.fi-sivuston kautta. Yhtiö osallistuu edelleen myös GigaVaasa-työhön akkutehdastoimijoiden sijoittamiseksi seudulle. Jakautumisen jälkeen yhtiön oma pääoma on noin 300 000 euroa.

VP Facilities Oy Ab jatkaa yritysten toiveiden mukaisesti räätälöitävien kiinteistöhankkeiden toteuttamista Vaasan seudulla. Rakennutettavat kohteet ovat edelleen ensisijaisesti toimisto-, tuotanto- ja logistiikkarakennuksia. Wärtsilän käyttöön tulevan Powergate II -kohteen rakennuttaminen jatkuu syksylle 2019 asti. Palosaarella valmistelussa olevan SmartGrid Vaasa -kohteen rakennustyöt käynnistyvät aikataulun mukaan ensi keväänä. Yhtiö ei toimi ensisijaisesti kiinteistösijoittajana ja rakennukset voidaan myydä valmistumisen jälkeen pitkäaikaisten kiinteistösijoittajien haltuun. VP Facilities ei edelleenkään hae ko. kohteille kuntien lainatakauksia. Jakautumisen jälkeen yhtiön oma pääoma on noin 10 milj. euroa.

Yhtiöiden työntekijät toimivat yhtenä Vaasa Parks -tiiminä myös jakautumisen jälkeen. Ulla Mäki-Lohiluoma jatkaa toimitusjohtajana molemmissa yhtiöissä. Myös keväällä 2018 valittu hallitus jatkoi marraskuun alusta alkaen molempien yhtiöiden hallituksina ilman muutoksia. Heikki Miilumäki jatkaa hallitusten puheenjohtajana. Omistajien kokous 18.12.2018 vahvisti lopputilityksen 31.10.2018 sekä käsitteli kahden uuden yhtiön Vaasa Parks Oy Ab:n ja VP Facilities Oy Ab:n tasejaon.

”Futura I-IV -toiminta on alusta alkaen ollut Vaasan kaupungin elinkeinopoliittista panostusta yritysten toimintaedellytysten edistämiseksi. Olen iloinen, että pääsemme Vaasa Parks Oy Ab:n kautta palvelemaan yrityksiä selkeällä kaupunkiyhteistyömallilla, myös uuden kuntalain kirjaukset yksiselitteisesti huomioiden. VP Facilities jatkaa puolestaan yritysten kiireisten toimitilaongelmien ratkaisemista ketterällä, laadukkaalla ja kustannustehokkaalla tavalla”, toteaa toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma.

Lisää samasta aiheesta