Futura III kuvattu alhaalta

Förändringar i ägarförhållanden i nya Vaasa Parks Oy Ab

Fastighetsutvecklaren Vaasa Parks verksamhet har delats upp i två nya företag. Nya Vaasa Parks Oy Ab:s fortsätter att fungera som ett verktyg för Vasa stads och närliggande kommuners näringslivs-politiska mål. VP Facilities Oy Ab fortsätter att genomföra skräddarsydda fastighetsprojekt för företag i Vasaregionen. Uppdelningen möjliggjorde också omstruktureringar i ägandeförhållanden.

Vasa stad har idag 19.12.2018 köpt kapitalplaceringsföretag Wedecos ägandeandel i nya Vaasa Parks, varefter stadens innehav är 66,6 procent och teknologicenter Merinovas 33,3 procent. Ägarstrukturen för nya VP Facilities kommer att behållas så att staden, Merinova och Wedeco vardera har en tredjedel av aktierna.

Vaasa Parks Oy Ab, som fungerar som ett verktyg för kommunernas näringslivspolitiska mål, kommer att fortsätta fokusera på företagslokaler genom t.ex. Futura I-IV teknologicenterhusens hyresverksamhet och verksamhetsmiljöutveckling. I samarbete med Vasa stad och regionens kommuner fortsätter också utvecklingen av markanvändningen för nya företagsområden, samt marknadsföringen av tomter och företagslokaler genom den regionalt utvidgade www.vaasanseuduntoimitilat.fi -sidan. Företaget deltar också fortfarande i GigaVaasa -arbetet för att etablera batterifabriksaktörer i regionen. Efter uppdelningen är företagets eget kapital ungefär 300 000 euro.

VP Facilities Oy Ab fortsätter att genomföra skräddarsydda fastighetsprojekt för företag i Vasaregionen. Objekten som byggs är fortfarande i första hand kontors-, produktions- och logistikbyggnader. Byggherreuppdragen för Powergate II, som byggs för Wärtsiläs bruk, fortsätter tills hösten 2019. Byggarbetet för SmartGrid Vaasa -projektet på Brändö inleds enligt tidtabellen nästa vår. Företaget fungerar främst inte som fastighetsinvesterare, vilket innebär att fastigheterna efter färdigställning kan säljas till långsiktiga fastighetsinvesterare. VP Facilities ansöker fortfarande inte om kommunala lånegarantier för projekten ifråga. Efter uppdelningen är företagets eget kapital ungefär 10 milj. euro.

De anställda i företagen kommer att fortsätta att arbeta tillsammans som ett Vaasa Parks -team också efter uppdelningen. Ulla Mäki-Lohiluoma fortsätter som VD för båda företagen. Också styrelsen som valdes under våren 2018 fortsätter som styrelse för båda företagen fr.o.m. början av november utan ändringar. Heikki Miilumäki fortsätter som styrelseordförande. Aktieägarmötet 18.12.2018 godkände slutredovisningen 31.10.2018 och behandlade balansräkningarna för de två nya företagen Vaasa Parks Oy Ab och VP Facilities.

”Futura I-IV verksamheten har ända från början varit Vasa stads näringslivspolitiska satsning för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för företag. Jag är glad att vi genom Vaasa Parks Oy Ab kan betjäna företag genom en tydlig samarbetsmodell med staden och samtidigt entydigt ta i beaktande nya kommunallagens paragrafer. VP Facilities fortsätter å sin sida lösa företags akuta facilitets-problem på ett smidigt, kostnadseffektivt och högkvalitativt sätt”, konstaterar verkställande direktör Ulla Mäki-Lohiluoma.

Relaterade artiklar