Uutta vihreää teknologiaa Futura IV-taloon

Tämän vuoden joulukuussa valmistuvassa Futura IV-talossa tullaan käyttämään uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkaita uusia talotekniikkaratkaisuja. Vaasa Airport Parkiin nouseva toimistotalo viilennetään kokonaan maalämmöllä. Myös lämmitys hoidetaan pääsääntöisesti geoenergialla ja kaukolämpöä tullaan tarvitsemaan vain kovina pakkaspäivinä. Teknisenä perusratkaisuna on Are Oy:n Are Sensus –matalaenergiajärjestelmä, minkä avulla säästetään sekä lämmön- että sähkön kulutuksessa.

Energiatehokkuus perustuu mm. lämpö- ja viilennystarpeiden mahdollisimman hyvään huomioimiseen ja kokonaisenergiatarpeen vähentämiseen. Vanhoissa järjestelmissä energiaa kuluu hukkaan esim. tilanteissa, jolloin auringonpaisteisella talon puolella joudutaan jäähdyttämään ja varjon puolella vastaavasti lämmittämään. Pahimmillaan huoneistossa samaan aikaan siis sekä lämmitetään että jäähdytetään kahden eri energialähteen kautta. Are Sensus -ratkaisun vesikiertoisessa järjestelmässä kierrätetään ylimääräinen energia talon sisällä ja täten syntyy huomattavia säästöjä perinteiseen järjestelmään verrattuna. Futura IV on lisäksi ensimmäinen kohde, missä Are Sensus -järjestelmä yhdistetään maalämpöön.

Are Sensus -järjestelmä tarjoaa myös ihanteelliset työskentelyolosuhteet. Säteilypaneelien kautta jaetaan sekä lämpö että viilennys siten, että huoneistossa on aina sopiva sisälämpötila, raikas ilma (ilman vedon tunnetta) ja sopiva valaistus. Tutkimuksissa on todettu että yli 95 % työntekijöistä on tyytyväisiä Are Sensus –ratkaisuun tiloissaan.

Futura IV

Futura IV on jatkoa aiemmin 2000-luvulla rakennetulle Futura-teknologiakeskustalojen kokonaisuudelle. Futura-talot toteuttavat kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita yrityksiä palvelevien kustannustehokkaiden toimitilaratkaisujen kautta. Uuden toimistotalon laajuus on 4550 msisältäen sekä muuntojoustavia toimistotiloja että katutason liiketiloja. Talon rakentamisesta vastaa Aren lisäksi Lemminkäinen Talo Oy pääurakoitsijana. Pääosa Futura IV-tiloista on jo sovittu käyttäjilleen, mutta muutama yritys mahtuu vielä joukkoon mukaan.

Lisätietoja:

Tobias Laxell                                 Mikko Harju
myyntipäällikkö                             kiinteistöpäällikkö
Oy Vaasa Parks Ab                      Oy Vaasa Parks Ab
0400 186455                                 0400 362552

Lisää samasta aiheesta