Havainnekuva GigaVaasa alueesta

GigaVaasa-tehdasalue mahdollistaa mittavien akkutehdashankkeiden käynnistymisen kesällä 2018

Merkittävien akkutehdassijoittumisten valmistelu Vaasan seudulle on edennyt konkretiatasolle: hankkeelle on nyt olemassa tehdasalue ja käytännössä akkutehdashanke voitaisiin käynnistää jo kesällä 2018. Vaasan kaupunki, Mustasaaren kunta ja GigaVaasa-työryhmä ovat edistäneet asiaa tiiviissä yhteistyössä.

– Energian varastointiin ja akkuihin liittyvä markkinatilanne ja teknologiamurros on edennyt kuluvana vuonna jopa ennakoitua nopeammin. Olemme samalla tehneet GigaVaasa-työtä laajalla rintamalla pystyäksemme tarjoamaan alan yrityksille maailmanluokan toimintaympäristön. Olemme avanneet suoria kontakteja akkutehdastoimijoiden suuntaan. Vaasan seudulle on syntymässä Euroopan mittakaavassa ainutlaatuista alan osaamista. Meillä on nyt valmiudet ottaa vastaan isojakin investointeja eri puolilta maailmaa, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry toteaa.

Akkutehtaan rakentamiselle on keskeistä riittävän suuri tontti ja siihen liittyvät muut toiminta-edellytykset. Vuoden 2017 alussa Vaasan seudulla tunnistettiin neljä mahdollista sijaintipaikkaa, joista Vaasan lentokentän takana oleva alue valittiin jatkotyön kohteeksi muun muassa hyvien logististen edellytysten ja aikataulusyiden vuoksi. Mustasaaren ja Vaasan yhteinen noin 400 hehtaarin NLC Vaasa-alue oli jo kaavoitettu osayleiskaavatasolla. Vaasan kaupunki alkoi vuoden alussa selvittää myös lentokentän itäpuolisen noin 500-600 hehtaarin NIA-alueen soveltuvuutta suurteollisuus- ja akkutehdasalueeksi.

Tehdasalueen kartoitus aloitettiin heti kun GigaVaasa-hanke julkistettiin

Työtä mittavien GigaVaasa-investointien mahdollistamiseksi on tehty tauotta viime vuoden joulukuusta alkaen. Mukana on ollut laaja joukko kuntien ja kehittäjäorganisaatioiden edustajia Vaasan seudulta, konsulttivoimia lähinnä Helsingistä sekä mittava joukko EnergyVaasa-ekosysteemin yritysten innostuneita osaajia.

– Nopean toimintamme vuoksi voimme nyt julkistaa GigaVaasa-hankkeen sijainnin, laajuuden sekä aikataulun. Tällainen satojen hehtaarien T/Kem-kaavamerkinnän mukainen akkutehtaille soveltuva yhtenäinen alue, jolla on lisäksi logistisesti erinomainen sijainti Suomen akkuraaka-aineiden keskellä, on ainutlaatuinen Pohjoismaissa ja koko Euroopassa, toteaa toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma Oy Vaasa Parks Ab:stä.

GigaVaasan maankäytön kehittämisen selvitysalueen laajuus on noin 1000 hehtaaria. Kaavoitettavat alueet jakautuvat Mustasaaren puolella noin 200 hehtaarin NLC Vaasa-alueen (NLC= Nordic Logistic Center) kortteleihin sekä Vaasan puolella noin 400-500 hehtaarin NIA-alueeseen (New Industrial Area). Molempien alueiden kaavoituksiin ja YVA-prosessiin (YVA= ympäristövaikutusten arviointi) liittyvät luonto- ja muut selvitykset käynnistettiin jo maaliskuussa. Kaavoitukset sekä osayleis-kaavojen että asemakaavojen osalta ovat käynnissä siten, että ne tulevat nähtäville molemmissa kunnissa vielä tämän vuoden aikana.

Liite 1: Havainnekuva GigaVaasa-alueesta.

Liite 2: Ilmakuva alueesta.

Vaasan ja Mustasaaren yhteistyöhanke toi kilpailuetua

– Mustasaaren kunta lähti valmistelemaan NLC Vaasa-alueen osayleiskaavan muutosta akku-tehdasalueille sopivaksi jo keväällä akkutehdastoimijoiden hakukriteereiden mukaisesti. Oli helppo toimia nopeasti, koska alueella on tehty mittavia maanhankintoja jo melkein kymmenen vuoden ajan NLC-yhteistyön tuloksena. Valmiina oli myös nyt päivitettävä osayleiskaava. Muuten meillä ei olisi ollut valmiutta tarjota akkutehtaalle näin hyviä alueita näin nopeasti. Tämä tuo hankkeelle selvää kilpailuetua. Muutaman vuoden takaa oleva yhteistyöhanke osoittautui yllättävän kauaskantoiseksi. Olemme ottaneet maankäytön valmistelutyössä mukaan myös liitosalueet viereisen Tuovilan sähköaseman kantaverkkoon asti. Olemme edelleen valmiit reagoimaan hyvinkin nopeasti asiakkaiden tarpeiden ja aikataulujen mukaan, toteaa Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg.

Vaasan kaupungin kaavoituksessa uusi NIA-suurteollisuusalue nostettiin heti vuoden alussa  tärkeimpien maankäytön kehittämiskohteiden joukkoon. Valmistelutyö käynnistettiin keväällä myös yhteistyössä valtion viranomaistahojen kanssa ns. nopeutetun menettelyn mukaisesti.

– Työ on edennyt kaikilta osin asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja olen todella tyytyväinen kaupungin teknisen viraston ja muiden virkamiesten venymiseen tässä tärkeässä asiassa. Olemme olleet erittäin iloisia myös valtion viranomaistahojen yhteistyöstä valmistelun kaikilla osa-alueilla. Haluankin kiittää mm. Aluehallintoviraston, ELY:n, Tukesin, Pelastustoimen sekä Ympäristöministeriön yhteyshenkilöitä rakentavasta ohjauksesta sekä arvokkaista neuvoista, toteaa kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso Vaasan kaupungilta.

– Teknisten valmiuksien ja viranomaislupien lisäksi hankkeessa on tärkeää sen hyväksyttävyys kaikilla eri tasoilla. Tässäkin suhteessa menemme täysillä eteenpäin, Vaasan seutu on ollut yksissä tuumin akkutehdashankkeen takana heti sen julkistamisesta lähtien, Häyry sanoo.

Perustiedot GigaVaasa-alueesta:

Sijainti:
Vaasan lentokentän koillispuolella, osin Vaasassa ja osin Mustasaaren kunnassa, rajoittuen lännessä lentoasema-alueeseen, koillisessa rautatiehen sekä kaakossa Tuovilan kylään

Selvitysalueen laajuus:
Noin 1000 hehtaaria (10 000 000 m², 10 km²)

Kaavoitettavat alueet:
Vaasassa noin 500-600 hehtaaria, Mustasaaressa noin 300 hehtaaria

Tonttien laajuus:
Eri kokoisia tontteja, suurimmat 100-150 hehtaaria (1 000 000 m²-1 500 000 m²)

Tehdasrakennusten koko: 
Jopa 30-50 hehtaaria (300 000 m²-500 000 m²)

Käynnissä olevat prosessit sekä aikataulutavoite: 
Luontoselvitykset sekä muut selvitykset, valmistuminen syksyn 2017 aikana
Turvallisuusselvitys, valmistuminen 10/2017
YVA-ohjelma nykytilaselvityksineen, valmistuminen 12/2017
Osayleis- ja asemakaavoitukset molemmissa kunnissa, päätöskäsittelyt 4-5/2018
Rakennuslupavalmius 6/2018

Lisätietoja: 

Tomas Häyry, p. 040 540 5412 (soittopyynnöt sihteeri Ulla Huhmarsalo, p. 06 325 1022)
Ulla Mäki-Lohiluoma, p. 040 573 3004
Kuvamateriaalia voi pyytää Jenna Hoffrénilta, p. 0400 282 440, jenna.hoffren@vaasaparks.fi

www.gigafactory.fi

Liite 3: Karttakuva alueesta.

Liite 4: GigaVaasa -mainos ja yhteistyökumppanit.

Lisää samasta aiheesta