DJI_0492

Vi välkomnar TietoEVRY:s nya enhet till Futura I-IV verksamhetsmijön!

TietoEVRY publicerade idag ett pressmeddelande om öppnandet av cirka 160 nya arbetstillfällen i Vasa som en del av förenhetligandet av sina IT-stödtjänster. Vi välkomnar TietoEVRY:s nya enhet och alla IT-experter till Vasa och Futura II.

Stadsdirektör Tomas Häyry konstaterar i ett pressmeddelande sammanställt av VASEK, att TietoEVRY för in speciellt stark digitaliseringsexpertis till regionens energiindustrikluster. TietoEVRY:s landschef Satu Kiiskinen konstaterar i pressmeddelandet att man i Vasa bl.a. kan hitta ett mångsidigt kunnande och ett omfattande högskolenätverk. TietoEVRY önskar också vara med och utveckla områdets näringsliv.

Också Vaasa Parks Oy Ab:s verkställande direktör Ulla Mäki-Lohiluoma är glad över TietoEVRY:s starka expansion i Vasa och samarbetet:

-Vi på Vaasa Parks Oy Ab är också väldigt nöjda med resultatet som nu åstadkommits genom ett starkt samarbete i Invest In-arbetet. Ett internationellt börsnoterat företag har höga krav på sina fysiska verksamhetsmiljöer och lokaler, men vi har lyckats hitta kontorslokaler i Futura I-IV som uppfyller behoven i den omfattning och takt som krävs av TietoEVRY. Vi fortsätter arbetet med att utveckla TietoEVRY:s verksamhetsmiljöer på bästa möjliga sätt.

 

Relaterade artiklar