Meddelande 27.5.2019 kl. 14.30

I Futura III-husets Flow-restaurang, Företagaregatan 13, uppstod under förmiddagen 27.5.2017 en brand som kom till rädningsverkets kännedom via det automatiska brandalarmet strax efter kl. 10. Efter att brandkåren anlänt, fick man snabbt situationen under kontroll. Brandorsaken var en plastlåda som lämnat på spisen, och branden begränsades till detta område. Ett fönster krossades i samband med släckningsarbetet vilket nu har fixats temporärt med ett säkerhetsglas som kommer bytas ut i början på nästa vecka. Städningsarbetet i restaurangen har börjat, och huset övervakas extra ännu under städningsarbetets och ventileringens gång. Materialskador har inte uppkommit i andra av Futura III-byggnadens utrymmen och inga personskador uppstod. Futura III:s kontorsutrymmen och allmänna utrymmen är fullt fungerande, och faran är över.

Futura III:s infotjänster fungerar som normalt måndagen 29.5.2017. Restaurangen kommer även ha normal verksamhet på måndag.

Vasa, 27.5.2017

Oy Vaasa Parks Ab/KOy Vaasan Yrittäjänkatu 17 Fab

 

Riikka Murto-Koivisto                             Mikko Harju
fastighetschef                                         fastighetschef

Relaterade artiklar