Vaasa Parks ja VP Facilities logot vierekkäin

Vaasa Parks- och VP Facilities-företagen fick ett nytt utseende och hemsida

Förnyelse och kontinuerlig utvecklig är viktigt i snabbt föränderlig värld. Uppdelningen av Vaasa Parks i slutet av 2018 var utgångspunkten för att skapa ett utseende åt VP Facilities Oy Ab och samtidigt förnya Vaasa Parks visuella uttryck.

Idag 11.9.2019 är vi äntligen redo att publicera båda företagens nya utseende, logotyper och gemensamma hemsida som också inkluderar Futura I-IV teknologicenterhusen.

Sidorna är baserade på historien och referenserna för Oy Vaasa Parks Ab som verkade i ungefär 20 år. Förnyelsens mål var att skapa en tydlig och användarvänlig hemsida som fungerar felfritt på tre språk också på mobilen. På hemsidan kan man bekanta sig med aktörerna inom Vasaregionens utvecklingssamarbete och bl.a. boka konferensutrymmen i Futura I-IV. Man kan också göra servicebegäranden i Futura -husen via sidan. För brådskande situationer är det också lätt att hitta våra direkta telefonnummer.

Vi vill tacka våra samarbetsparters inom projektet för ett mycket gott samarbete i att skapa ett enhetligt utseende och en hemsida för båda företagen! Vi kan rekommendera er som partner till andra företag och organisationer:

  • Morgan Digital Oy Ab (skapandet av ny hemsida och ett nytt visuellt utseende)
  • Fotograf Sami Pulkkinen (fastighets- och personfotografering)

Vi välkomnar all respons, oavsett om det handlar om företagens nya utseende, logotyper, färger eller hemsidornas funktion, texter eller illustrationer!

Mer information och kontakt

Jenna Hoffren
Serviceassistent
0400 282 440
jenna.hoffren@vaasaparks.fi

Ulla Mäki-Lohiluoma
Verkställande direktör
040 5733 004
ulla.maki-lohiluoma@vaasaparks.fi

 

Relaterade artiklar