Havainnekuva GigaVaasa-yritysalueesta

Förhandlingarna om tomterna på GigaVaasa-området fortgår

Johnson Matthey säljer sin batterimaterialaffärsverksamhet, Vasa kommer att fortsätta förhandlingarna med den nya ägaren. Också om de övriga tomterna på GigaVaasa-området förhandlas det med flera aktörer.

Den brittiska värdekedjeaktören Johnson Matthey, det bolag som gjorde den första reserveringen på GigaVaasa-området, har 11.11.2021 informerat om att bolaget avstår från sin batterimaterialaffärsverksamhet och sätter hela affärsverksamheten till försäljning av strategiska skäl inom koncernen.

Johnson Matthey och Vasa stad offentliggjorde i april 2021 ett intentionsavtal om en investering i en batterimaterialfabrik. Reservationen gäller en cirka 50 hektar stor tomt i Vasa. Syftet var att fabriken skulle vara i drift år 2024.

Vasas stadsdirektör och ledaren av GigaVaasa-teamet Tomas Häyry poängterar att det inte är fråga om att inhibera batterimaterialprojektet, utan om en mera vidsträckt strategisk förändring i bolaget.

– Johnson Matthey söker en köpare till sin affärsverksamhet, och vi fortsätter förhandlingarna med den nya aktören så snart det är möjligt. Naturligtvis hoppas vi att den part som köper batterimaterialaffärsverksamheten av Johnson Matthey fortsätter projektet med oss, säger Häyry.

GigaVaasa-teamet har just nu på gång flera diskussioner om andra tomter på GigaVaasa-området.

– Utgående från den stora efterfrågan inom batteriindustrin är vi övertygade om att projektet fortgår och att vi får bra aktörer till GigaVaasa-området. Vi ser mycket positivt på framtiden, fortsätter Häyry.

  • GigaVaasa-området har reserverats för aktörer inom batterivärdekedjan och det erbjuder tillgängliga och gröna alternativ inom energisystemet.
  • GigaVaasas industriområde förenar sig logistiskt med järnvägs-, landsvägs- och hamnnätverket, och möjliggör på detta sätt hållbara transportlösningar. Flygplatsen finns också alldeles i närheten.
  • I Vasaregionen finns över 160 energiteknikföretag, vilka möjliggör utmärkta samarbetsmöjligheter.
  • Energiteknikklustrets och de lokala högskolornas täta samarbete hjälper till med utbildandet av yrkeskunnig arbetskraft som kan svara på sektorns behov.

Relaterade artiklar