Powergate II rakennustyöt

Nordisk Renting finansierar Wärtsiläs nya Powergate II kontor

Nordisk Renting och Wärtsilä Finland Oy har undertecknat ett hyresavtal avseende kontorskomplexet byggt av Oy Vaasa Parks Ab 

Nordisk Renting har 15.6.2018 förvärvat hela aktiekapitalet i Fastighets AB Puotikuja 2 Vaasa från Oy Vaasa Parks Ab. Wärtsilä kan senare, under förutbestämda villkor, antingen köpa tillbaka fastigheten eller förlänga hyrestiden ytterligare när den gått ut.

Fastigheten är indelad i tre delar. Byggarbetet med de första byggnaderna, A och B, inleddes för ungefär ett år sedan i samarbete mellan Wärtsilä och Vaasa Parks. A-byggnaden blev klar i början av juni. B-byggnaden väntas stå klar i september-oktober 2018 och C-byggnaden under hösten 2019. Vaasa Parks är byggherre för C-byggnaden, liksom också för A och B.

När det nya komplexet är klart kan runt 900 av de ca 3000 Wärtsilä-anställda i Vasa flytta in under samma tak. Fastigheten kommer dessutom att omfatta ett för Wärtsilä strategiskt viktigt globalt fjärrövervakningsenter. Kontorsfastighetens totala yta är ca 16 700 kvadratmeter. Vid planeringen och utformandet av fastigheten har miljöfaktorer tagits i beaktande så att man senare kan ansöka om certifiering för miljöklassificering av byggnaden. Dessutom bidrar ett omfattande solenergisystem på sydfasaden och taket till att minska mängden köpt energi.

”Genom nära samarbete med Nordisk Renting och Vaasa Parks har vi lyckats skapa en konkurrenskraftig och flexibel lösning som gör det möjligt för oss att utveckla vår verksamhet under utmärkta förhållanden”, säger Vesa Riihimäki, VD för Wärtsilä Finland Oy.

”Vi är stolta över att ha fått möjligheten att samarbeta med Wärtsilä på det här projektet och över att kunna erbjuda dem en helhet som främjar deras framtida verksamhet”, säger Caroline Bertlin, VD för Nordisk Renting.

”Nordisk Rentings intresse för att investera i arbetsmiljön i Vasa för ett globalt verksamt energiteknikföretag som Wärtsilä stärker vår övertygelse om att vi är på rätt spår när vi på ett proaktivt sätt satsar på att förbättra förutsättningarna för företag att verka i Finland”, säger Ulla Mäki-Lohiluoma, VD för Oy Vaasa Parks Ab.

Powergate II byggs i företagsparken Vaasa Airport Park som sysselsätter runt 4 000 anställda. Vaasa Airport Park är belägen nära Vasa flygplats och endast ca 10 minuter från centrum av Vasa.

Ytterligare information:

Ulla Mäki-Lohiluoma, tel:  +358 40 5733 004, e-post: ulla.maki-lohiluoma@vaasaparks.fi

Ulla Mäki-Lohiluoma, Oy Vaasa Parks Ab ja Marko Juhokas, Nordisk Renting kättely perjantaina 15.6.2018.

Relaterade artiklar