Lysande möjlighet för batterifabriker att bli en ny framgångshistoria för Finland

Vasas batterifabriksprojekt har samlat ett omfattande samarbetsnät på riksnivå 

Det omfattande batterifabriksprojekt som Vasa startade för drygt ett år sedan har samlat ett starkt samarbetsnät omkring sig. Jämsides med Nordens största energiteknologikluster EnergyVaasa har Karlebyområdet en central position med såväl råvaruförädling i toppklass som forskning om batterikemikalier.

Därtill ingår i nätet fem för batteriindustrin viktiga företag som producerar råvaror hållbart och etiskt i olika delar av världen. Företagen i Finland kan täcka en betydande del av batteriindustrins värdekedja: mineraler, produktion av batterikemikalier samt katod- och anodmateriel samt tillverkning och återvinning av battericeller och egentliga batterier.

Samarbetsnätet satsar i synnerhet på att få internationella batterikluster till Finland. I det här arbetet är ett viktigt budskap som intresserar stora internationella aktörer att hela värdekedjan tas omhand.

”Under året har flera nya batterifabriksprojekt startat i olika delar av världen. Vi för diskussioner med batteritillverkare från såväl Amerika, Asien som Europa. Efterfrågan på batterier kommer att vara stor i framtiden, i synnerhet i anslutning till trafiken och lokala energilagringslösningar. Nu har Finland en unik chans att vara med när den här nya industrisektorn växer och att aktivt delta i utvecklingen av den”, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

Finland är mycket konkurrenskraftigt utöver i fråga om batteriråvaror även i fråga om andra centrala kriterier för batterifabriksaktörer, såsom priset på ren el samt arbetskraftens kompetens, produktivitet och utbildning. Även ingenjörernas lönenivå är moderat i Finland jämfört med exempelvis Tyskland.

Till samarbetsnätet hör städerna Vasa och Karleby, i Karleby Freeport Cobalt som är den största koboltförädlaren i världen och batterikemikalieproducent, i Harjavalta Nornickel som är producent i världsklass av nickelmetaller och -kemikalier, i Sotkamo Terrafames moderbolag som producerar nickel, zink, kobolt och koppar, i Kaustby och Karleby Keliber som förbereder inledande av litiumproduktion samt BeoWulf Mining som äger en grafitförekomst i Heinävesi.

Samarbetsnätet har bildats på initiativ av Vasa. EnergyVaasa-klustret svarar för nästan en tredjedel av Finlands hela energiteknologiexport och på området finns även mycket gedigen elektronik- och automationsteknologikompetens. I Vasaregionen planläggs för närvarande ett omfattande, flera hundra hektar stort område för batterifabriker: snabbast är det möjligt att inleda byggarbetena ännu i år.

”Gemensamt mål är att påskynda övergången till hållbar energi i världen. Utvecklingen av markanvändningen i det område som är avsett för batteritillverkning framskrider planenligt och MKB-processen har påskyndats genom att programskedet har genomförts tillsammans med aktörerna på området. På det sättet kan vi erbjuda en väl förberedd plats även för omfattande investeringar i batterikluster med snabb tidtabell”, berättar Vaasa Parks Ab:s verkställande direktör Ulla Mäki-Lohiluoma.

I Karleby finns Nordeuropas största kluster av oorganisk kemiindustri, Kokkola Industrial Park: på området verkar koboltförädlingen Freeport Cobalt och där finns även kemifabriken Keliber som förädlar litium. Därtill har batterikemikalieforskningen vid universitetscentret Chydenius i Karleby redan länge betjänat företagen inom sektorn såväl i Finland som internationellt.

”Vi är stolta över vårt område och vill tillsammans utveckla batteriindustrin och energilagringen på ett hållbart sätt. I början av batteriindustrins värdekedja är vi Nordeuropas starkaste kluster, på vårt område har vi plug-in-lösningar för ren och av cirkulär ekonomi intresserad tung industri samt Finlands starkaste kompetenscentrum inom den här sektorn”, konstaterar Karlebys stadsdirektör Stina Mattila.

Norilsk Nickel Harjavalta Oy är en producent i världsklass vad gäller nickelmetaller och -kemikalier. År 2017 producerade det nästan 60 000 ton nickel. Nickel används t.ex. i elbilsbatterier.

Terrafame Oy producerade år 2017 ca 21 000 ton nickel och ca 47 000 ton zink. För närvarande bereder Terrafame investeringsbeslut för vidareförädling av sin nickelkoboltprodukt till batterikemikalier. Målet är att den nya fabriken ska inleda sin verksamhet år 2020. Moderbolaget Terrafame Group Oy hör till de få finländska företag som ingår i EU Battery Alliance-nätverket, där ett nytt finansieringsprogram för batterikluster bereds på uppdrag av EU-kommissionen.

”Man har uppskattat att för att målen i de internationella klimatavtalen ska uppnås krävs att 12 % av de nya bilar som säljs år 2025 är elbilar eller laddbara hybrider. Det här innebär att andelen elbilar och laddbara hybrider tiofaldigas jämfört med nuläget. Samtidigt väntas efterfrågan på råvaror som behövs i elbilarna öka kraftigt. Utvecklingen erbjuder mycket intressanta utsikter för såväl enskilda företag som för finländska batteri- och gruvkluster som helhet”, säger Terrafame Group Oy:s verkställande direktör Matti Hietanen.

Keliber förbereder inledandet av litiumproduktion. Gruvbolaget äger i Mellersta Österbotten flera långt undersökta litiumförekomster och dess mål är att producera extra ren litiumkarbonat.

”I vår allt mera urbaniserade värld kommer mobiliteten i framtiden vara baserad på el och litiumbatteriteknologi, som kommer att ha en betydande roll i den här brytningstiden i fråga om trafiken. Den allt vanligare produktionen av förnybar energi ökar behovet av energilagring, vilket för sin del ökar efterfrågan på råvaror till batterier och batteriindustrin. Det är fint att man i Finland genom samarbete mellan olika aktörer utvecklar en ny typ av energikluster med utmärkt exportpotential. Vi ingår gärna i det här samarbetsnätet,” säger Keliber Oy:s verkställande direktör Pertti Lamberg.

Beowulf Minings finländska dotterbolag Fennoscandian Resources äger flera grafitförekomster i Finland. Malmletningsbolaget har som mål att i år ansöka om grävtillstånd i fråga om grafitförekomsten i Aitolampi.

”Det är fint att får vara en del av Vasas batterifabriksprojekt och att få möjlighet att i framtiden leverera hållbart och etiskt producerad, inhemsk grafit, säger Fennoscandian Resources Oy:s verkställande direktör Rasmus Blomqvist.

Avsikten med Business Finlands riksomfattande Batteries from Finland-helhet är att hjälpa finländska aktörer att komma med i europeiska och globala batterinätverk. Aktiveringshelheten täcker hela batterifabrikens värdekedja från råvaruproduktion till batteritillverkning, användningstillämpningar och återvinning. Business Finlands batterimöte i februari hade 70 deltagare från nästan 40 organisationer, vilket visar att det finns ett stort intresse för batteriindustrin.

”Finland har goda förutsättningar att nå framgång i den hårda konkurrensen om etableringsorter för de batterifabriker som behövs i Europa. Det här förutsätter nära samarbete på riksnivå och regionalt samarbete mellan olika aktörer, och ett aktivt samarbete mellan Business Finland och Vasas nätverk är ett bra exempel. Ett av våra mål är att batterier tillverkade i Finland av finländska råvaror ska få betydande fotfäste i Europa”, säger Business Finlands industrichef Vesa Koivisto.

Ytterligare information:

  • Tomas Häyry, Vasas stadsdirektör, tfn 040 540 5412
  • Ulla Mäki-Lohiluoma, verkställande direktör, Oy Vaasa Parks Ab, tfn 040 5733 004
  • Stina Mattila, Karlebys stadsdirektör, tfn 040 806 8200
  • Jonne Sandberg, Karleby stads utvecklingsdirektör tfn 044 780 9093
  • Jöran Sopo, verkställande direktör, Freeport Cobalt Oy, tfn 06 828 1200
  • Joni Hautojärvi, verkställande direktör, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, tfn 050 384 3608
  • Matti Hietanen, verkställande direktör, Terrafame Group Oy, tfn 040 8238806
  • Pertti Lamberg, verkställande direktör, Keliber Oy, tfn 050 5991189
  • Rasmus Blomqvist, verkställande direktör, Fennoscandian Resources Oy, tfn 050 5877 246
  • Vesa Koivisto, industrichef, Business Finland, tfn 050 453 6322

www.gigavaasa.com

www.energyvaasa.fi

www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/verkostot/biotalous-ja-cleantech/alykas-energia/#batteries

Relaterade artiklar