Akkuteollisuudella loistava mahdollisuus nousta Suomen uudeksi menestystarinaksi

Vaasan akkutehdashanke on koonnut laajan valtakunnallisen yhteistyöverkoston

Vaasan reilu vuosi sitten käynnistämä suuri akkutehdashanke on kerännyt ympärilleen vahvan yhteen-liittymän. Pohjoismaiden suurimman energiateknologiakeskittymän EnergyVaasan rinnalla keskeisessä roolissa on Kokkolan alue, missä on sekä huippuluokan raaka-ainejalostusta, että akkukemikaaleihin liittyvää tutkimusta.

Lisäksi verkostossa on mukana viisi akkuteollisuudelle keskeisiä raaka-aineita kestävällä ja eettisellä tavalla tuottavaa yritystä ympäri maan. Suomessa toimivat yritykset voivat kattaa huomattavan osan akku-teollisuuden arvoketjusta: mineraalit, akkukemikaalien ja katodi- ja anodimateriaalien tuotannon sekä lopulta akkukennojen ja varsinaisten akustojen valmistuksen ja kierrätyksen.

Yhteistyöverkosto toimii erityisesti akkuklusterin kansainvälisten investointien saamiseksi Suomeen. Tässä työssä alan koko arvoketjun kattaminen on keskeinen ja suuria kansainvälisiä toimijoita kiinnostava viesti.

Vuoden aikana maailmalla on käynnistetty useita uusia akkutehdashankkeita. Me käymme keskusteluja niin amerikkalaisten, aasialaisten kuin eurooppalaisten akkuvalmistajien kanssa. Akkujen kysyntä on tulevaisuudessa suurta erityisesti liikenteen ja energian paikallisten varastointiratkaisujen osalta. Suomella on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus olla mukana tämän uuden teollisuudenalan kasvussa ja aktiivisessa kehittämisessä”, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry sanoo.

Suomi on akkuraaka-aineiden lisäksi erittäin kilpailukykyinen myös muissa akkutehdastoimijoiden keskeisissä kriteereissä kuten puhtaan sähkön hinnassa sekä työvoiman osaamisessa, tuottavuudessa sekä koulutuksessa. Myös insinöörien palkkataso on Suomessa maltillinen verrattuna esimerkiksi Saksaan.

Yhteistyöverkostoon kuuluvat Vaasan ja Kokkolan kaupungit, Kokkolassa sijaitseva maailman suurin koboltin jalostaja ja akkukemikaalien tuottaja Freeport Cobalt, Harjavallassa toimiva maailmanluokan nikkelimetallien ja -kemikaalien tuottaja Nornickel, Sotkamossa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia tuottavan Terrafamen emoyhtiö Terrafame Group, Kaustisilla ja Kokkolassa litiumtuotannon käynnistämistä valmisteleva Keliber ja Heinävedellä sijaitsevan suomugrafiittiesiintymän omistaja BeoWulf Mining.

Yhteenliittymä perustettiin Vaasan aloitteesta. EnergyVaasa-keskittymä vastaa lähes kolmanneksesta Suomen koko energiateknologiaviennistä, ja alueella on myös erittäin vahvaa elektroniikka- ja automaatioteknologian osaamista. Vaasan seudulle ollaan kaavoittamassa akkutehtaille mittavaa usean sadan hehtaarin aluetta: nopeimmillaan rakennustyöt voidaan aloittaa vielä tänä vuonna.

Yhteisenä tavoitteena on nopeuttaa maailman siirtymistä kestävään energiaan. Akkuvalmistustoiminnoille tarkoitetun alueen maankäytön kehittäminen etenee suunnitelmien mukaisesti ja YVA-prosessia on nopeutettu toteuttamalla ohjelmavaihe yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Näin voimme tarjota pitkälle valmistellun sijaintipaikan mittavillekin akkuklusterin investoinneille nopealla aikataululla”, Vaasa Parks Oy:n toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma kertoo.

Kokkolassa on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä, Kokkola Industrial Park: alueella toimii Freeport Cobaltin kobolttijalostamo ja sinne sijoittuu myös Keliberin litiumia jalostava kemiantehdas. Lisäksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen akkukemikaalitutkimus on jo pitkään palvellut alan yrityksiä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Olemme ylpeitä alueestamme ja haluamme yhdessä kehittää akkuteollisuutta ja energian varastointia kestävästi. Akkuteollisuuden arvoketjun alkupäässä olemme Pohjois-Euroopan vahvin keskittymä, meillä on alueellamme plug-in ratkaisut puhtaalle ja kiertotaloudesta kiinnostuneelle raskaalle teollisuudelle sekä Suomen vahvin osaamiskeskus tällä alalla”, sanoo Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila.

Norilsk Nickel Harjavalta on maailmanluokan nikkelimetallien ja -kemikaalien tuottaja. Vuonna 2017 se tuotti lähes 60 000 tonnia nikkeliä. Nikkeliä käytetään esimerkiksi sähköautojen akuissa.

Terrafame Oy tuotti vuonna 2017 noin 21 000 tonnia nikkeliä ja noin 47 000 tonnia sinkkiä. Parhaillaan Terrafame valmistelee investointipäätöstä nikkelikobolttituotteensa jatkojalostamisesta akkukemikaaleiksi. Tavoitteena on, että uusi tehdas aloittaisi toimintansa vuonna 2020. Emoyhtiö Terrafame Group Oy on yhtenä harvoista suomaisyrityksistä mukana EU Battery Alliance -verkostossa, jossa valmistellaan EU-komission toimeksiannosta uutta akkuklusterin rahoitusohjelmaa.

Kansainvälisissä ilmastosopimuksissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen on arvioitu edellyttävän, että vuonna 2025 myytävistä uusista autoista 12 % on sähköautoja tai ladattavia hybridejä. Tämä tarkoittaisi sähköautojen ja ladattavien hybridien osuuden kymmenkertaistumista nykyisestä. Samalla sähköautoissa tarvittavien raaka-aineiden kysynnän odotetaan kasvavan voimakkaasti. Kehitys tarjoaa erittäin mielen-kiintoisia näkymiä niin yksittäisille yrityksille kuin myös suomalaiselle akku- ja kaivosklusterille kokonaisuudessaan”, sanoo Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Keliber valmistelee litiumtuotannon käynnistämistä. Kaivosyhtiö omistaa Keski-Pohjanmaalla useita pitkälle tutkittuja litiumesiintymiä ja sen tavoitteena on tuottaa erityispuhdasta litiumkarbonaattia.

Alati kaupungistuvassa maailmassa liikkuminen tulee tulevaisuudessa perustumaan sähköön ja litiumioni-akkuteknologialla on tässä liikenteen murroksessa merkittävä rooli. Uusiutuvan energian tuotannon yleistyminen kasvattaa energian varastoinnin tarvetta, mikä osaltaan lisää akkujen ja akkuteollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden kysyntää. On hienoa, että Suomeen kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa uudenlaista energiaklusteria, jolla on erinomainen vientipotentiaali. Me olemme mielellämme mukana tällaisessa yhteistyöverkostossa,” sanoo Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Beowulf Miningin suomalainen tytäryhtiö Fennoscandian Resources omistaa useita suomugrafiittiesiintymiä Suomessa. Malminetsintäyhtiön tavoite on hakea kaivoslupaa Heinävedellä sijaitsevan Aitolammen suomu-grafiittiesiintymälle tänä vuonna.

On hienoa olla osa Vaasan akkutehdashanketta ja saada mahdollisuus tulevaisuudessa toimittaa hankkeelle kestävällä ja eettisellä tavalla tuotettua kotimaista grafiittia”, Fennoscandian Resources Oy:n toimitus-johtaja Rasmus Blomqvist sanoo.

Business Finlandin kansallisen Batteries from Finland -kokonaisuuden tarkoituksena on auttaa suomalaisten toimijoiden pääsyä eurooppalaiseen ja globaaliin akkuverkostoon. Aktivointikokonaisuus kattaa koko akkuteollisuuden arvoketjun raaka-ainetuotannosta akkujen valmistukseen, käyttösovelluksiin ja kierrätykseen. Business Finlandin helmikuussa järjestämään akkutapaamiseen osallistui 70 osallistujaa lähes 40:stä organisaatiosta, mikä kertoo vahvasta kiinnostuksesta akkuteollisuuteen.

Suomella on hyvät edellytykset menestyä tiukassa kilpailussa Eurooppaan tarvittavien akkutehtaiden sijoituspaikoista. Tämä edellyttää tiivistä kansallista ja alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kesken, mistä Business Finlandin ja Vaasan verkoston aktiivinen yhteistyö on hyvä esimerkki. Yhteisenä tavoitteenamme on saada suomalaisista raaka-aineista Suomessa valmistetuille akuille merkittävä jalansija Euroopassa”, Business Finlandin toimialajohtaja Vesa Koivisto sanoo.

Lisätietoja:

  • Tomas Häyry, Vaasan kaupunginjohtaja, p 040 540 5412
  • Ulla Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Oy Vaasa Parks Ab, p 040 5733 004
  • Stina Mattila, Kokkolan kaupunginjohtaja, p 040 806 8200
  • Jonne Sandberg, Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja p 044 780 9093
  • Jöran Sopo, toimitusjohtaja, Freeport Cobalt Oy, p 06 828 1200
  • Joni Hautojärvi, toimitusjohtaja, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, p 050 384 3608
  • Matti Hietanen, toimitusjohtaja, Terrafame Group Oy, p 040 8238806
  • Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, Keliber Oy, p 050 5991189
  • Rasmus Blomqvist, toimitusjohtaja, Fennoscandian Resources Oy, p 050 5877 246
  • Vesa Koivisto, toimialajohtaja, Business Finland, p 050 453 6322

www.gigavaasa.com

www.energyvaasa.fi

www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/verkostot/biotalous-ja-cleantech/alykas-energia/#batteries

Lisää samasta aiheesta