Byggandet av Citecs nya kontorsfastighet inleddes

Byggandet av Citec Group Oy Ab:s nya kontorsfastighet har påbörjats. Entreprenadavtalet undertecknades 5.1.2012 och samtliga entreprenadarbeten har startat. Den befintliga byggnaden på Cirkelvägen 2 rivs och det arbetet är färdigt i mitten av februari. Även schaktningsarbetet för den nya byggnadens källare har påbörjats. Redan till sommaren kommer stommen av det nya kontorshuset att synas mot Sjukhemsgatan. Fastigheten ska enligt entreprenadavtalet vara klar för ibruktagande i december.

Under förberedelsefasen 2011 lyckades man hålla projekttidtabellen mycket bra tack vare ett gott samarbete med beslutsfattare, stadsplanerare, tekniska nämnden samt alla tillståndsmyndigheter inom Vasa stad. Citec, som fungerar som användare och konstruktions- och VVS-planerare av fastigheten, samt Arkitektbyrå Laatio som är huvudplanerare, kunde avsätta tillräckligt med resurser under våren 2011 vilket bidrog till att planeringen framskred utan dröjsmål parallellt med planläggningsarbetet och tillståndsprocesserna. Kontraktsupphandlingen kunde genomföras redan i oktober-november. Rune Westergård och Oy Vaasa Parks Ab grundade i slutet av 2011 ett nytt gemensamt fastighetsföretag, KOy Circle House FAb. Westergårds företag WE-support och Oy Vaasa Parks Ab som huvudägare står till det nya fastighetsföretaget. Den 30.12.2011 köpte det nygrundade företaget tomten och fastigheten som nu rivs.

”Vi är glada att nybyggnationen på Cirkelvägen har framskridit i snabbast möjliga takt. Vi väntar med spänning på att få ta i bruk en kontorsfastighet som passar vårt internationellt verksamma företag och nu kommer vi även att kunna inrymma hela Citecs personal i Vasa under ett och samma samma tak. Vi rekryterar nya specialister så ur den synvinkeln har vi också behov av större utrymmen. Nuvarande utrymmen på Cirkelvägen 4 är redan idag för trånga”, konstaterar Martin Strand, VD för Citec Group Oy Ab.

Även Rune Westergård, Citecs grundare och styrelsemedlem, är nöjd med lösningen. ”Det är vemodigt att se den gamla fastigheten rivas. Det är många utvecklings- och tillväxtfaser som vi har hunnit med under de knappa 20 år som vi varit verksamma i fastigheten”, säger Rune Westergård.

”Det är fint att Citecs tillväxtmål och framtidstro skapar nya möjligheter i Vasa. Citec är en av de centrala aktörer i vasaregionens ständigt växande kluster av energiteknologiföretag. Med Citecs satsning på sin verksamhet tar återigen EnergyVaasa ett steg in i framtiden. Vi har varit mycket motiverade att hitta en lösning på Citecs behov av nya kontorsutrymmen. Jag tror att vi tillsammans – planerare, huvudentreprenörer och samtliga inblandade företag – kommer att nå ett bra slutresultat som är både kostnadseffektivt för användaren och håller tidsplanen”, säger VD Ulla Mäki-Lohiluoma på Oy Vaasa Parks Ab.

Tilläggsinformation:

Martin Strand
tel. 040-5714 463

Rune Westergård
tel. 0500-568 382

Ulla Mäki-Lohiluoma
tel. 040-5733 004

 

Grundinformation om projektet och inblandade företag:

 

Beställare:                           KOy Circle House Fab

Adress                                 Cirkelvägen 2, Vasa

Totalyta:                              7105 m2

Totalkostnader:                   Ca 11 milj. € (alv. 0%)

 

Huvudplanerare:                 Arkitektbyrå Laatio Oy, Pekka Laatio

Konstruktions- och

VVS-planering:                   Citec Engineering Oy Ab

 

Huvudentreprenör:             Skanska Talonrakennus Oy

VV-arbeten:                        Ab Solf Rör Oy

Ventilationsarbeten:            Vaasan Ilmastointi Oy

Elarbeten:                           Kontaktor Oy Ab

Automationsarbeten:          Rau-Service Oy

Stålstomme:                       Ruukki Contruction Oy

Hållbjälklag:                        Parma Oyj

Sockelelement:                  Tara-Element Oy Ab

 

Huvudfinansiär:                  Handelsbanken

Byggherre:                          Oy Vaasa Parks Ab, fastighetschef Hannu Rajamäki

Relaterade artiklar