Citec-toimistotalon rakentaminen käynnistyi

Citec Group Oy Ab:n käyttöön toteutettavan uuden toimistotalon rakentaminen on alkanut. Urakkasopimukset allekirjoitettiin 5.1.2012 ja kaikkien urakoiden toteutus alkoi välittömästi. Silmukkatie 2-tontilla olevan rakennuksen purkutyöt valmistuvat helmikuun puoliväliin mennessä. Myös louhintatyöt tulevan uudisraken-nuksen kellarin osalta ovat alkaneet.

Toimistotalon runko nousee Sairaskodinkadun varteen jo kesään mennessä. Tilat ovat urakkasopimus-ten mukaan valmiina käyttäjälleen tämän vuoden joulukuussa.

Hankkeen valmisteluvaihe vuonna 2011 eteni tavoiteaikataulun mukaan hyvässä yhteistyössä Vaasan kaupungin päättäjien, asemakaavoittajien, teknisen viraston sekä kaikkien lupa-viranomaisten kanssa. Citec käyttäjänä ja talotekniikka- ja rakennesuunnittelijana sekä Arkkitehtitoimisto Laatio pääsuunnittelijana pystyivät asettamaan projektille riittävät resurssit heti keväästä 2011 alkaen ja suunnittelu eteni ilman viiveitä kaavoitus- ja lupaprosessien rinnalla. Urakkakilpailutus päästiin toteuttamaan jo loka-marraskuussa. Rune Westergårdin ja Oy Vaasa Parks Ab:n kesken valmisteltu uusi kiinteistöyhtiö perustettiin vuoden 2011 lopulla. Kiinteistöyhtiön takana ovat R. Westergårdin omistama WE-Support Oy Ab sekä Oy Vaasa Parks Ab pääomista-jana. Perustettu KOy Circle House Fab osti tontin ja nyt purettavan rakennuksen 30.12.2011.

”Olemme iloisia siitä, että alkuvuonna 2011 valittu uudisrakennusvaihtoehto Silmukkatielle on edennyt nopeimmalla mahdollisella aikataululla toteutukseen. Odotamme innolla, että pääsemme toimimaan kansainvälisen yhtiömme ilmeen mukaisiin tiloihin ja saamme Citecin toimihenkilöt Vaasassa saman katon alle. Haemme lisää huippuosaajia, joten uudet ja suuremmat tilat ovat tarpeelliset myös tästä näkökulmasta. Olemassa olevat tilat Silmukkatie 4:llä käyvät jo ahtaaksi”, toteaa toimitusjohtaja Martin Strand Citec Group Oy Ab:stä.

Myös Rune Westergård Citecin perustajajäsenenä ja hallituksen jäsenenä on tyytyväinen toteutuvaan ratkaisuun. ”Vanhan toimitalon purkautumista on hieman haikeaakin katsoa. Paljon hyviä yrityksen kehitys- ja kasvuvaiheita on vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana purkautuvien seinien sisällä koettu”, Rune Westergård toteaa.  

”On hienoa, että Citecin kasvutavoitteet sekä usko tulevaisuuteen ovat synnyttämässä uutta Vaasaan. Citec on yksi keskeinen toimija Vaasan seudun yhä kasvavassa energiateknologia-yritysten osaamiskeskittymässä. Citecin panostus toimintaansa vie EnergyVaasan myönteistä kehitystä taas harppauksen eteenpäin. Olemmekin olleet hyvin motivoituneita etsimään ratkaisua Citecin toimitilahaasteeseen. Uskon, että yhdessä suunnittelijoiden, pääurakoitsijamme ja kaikkien toteuttajien kanssa pääsemme hyvään lopputulokseen käyttäjälleen kustannustehokkaasti ja aikataulussaan”, jatkaa toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma Oy Vaasa Parks Ab:stä.

Lisätietoja antaa:

Martin Strand
p. 040-5714 463

Rune Westergård
p. 0500-568 382

Ulla Mäki-Lohiluoma
p. 040-5733 004

Perustiedot hankkeesta ja toteuttajat:

Tilaaja:                                KOy Circle House Fab
Osoite:                                Silmukkatie 2, Vaasa
Kokonaislaajuus:                7105 m2
Kokonaiskustannukset:      noin 11 milj. € (alv. 0%)

 

Pääsuunnittelija:                 Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, Pekka Laatio
Rakennesuunnittelu:           Citec Engineering Oy
LVISA-suunnittelu:              Citec Engineering Oy

 

Pääurakoitsija:                    Skanska Talonrakennus Oy
LV-työt:                               Ab Solf Rör Oy
IV-työt:                                Vaasan Ilmastointi Oy
Sähkötyöt:                          Kontaktor Oy Ab
Automaatiotyöt:                  Rau-Service Oy
Teräsrunko:                        Ruukki Contruction Oy
Ontelolaatat:                       Parma Oyj
Sokkelielementit:                Tara-Element Oy Ab

 

Päärahoittaja:                     Handelsbanken
Rakennuttaminen ja           Oy Vaasa Parks Ab
valvonta:                             kiinteistöjohtaja Hannu Rajamäki

Lisää samasta aiheesta