Vaasa Parks – utrymme för tillväxt

Vaasa Parks har under sin närmare 20 år långa historia främjat regionens näringsliv med hjälp av företagsområden och fastighetsutvecklingsprojekt. Genom teknologicenterhusen Futura I–IV erbjuder vi mångsidiga verksamhetsmiljöer i Vasa Airport Park och koordinerar stadsutvecklingsprojekt bl.a. genom Invest in Vaasa-arbetet.

Vaasa Parks utvecklar och hyr ut teknologicenterhusen Futura I–IV till företag. Vi fungerar som ett verktyg för näringslivspolitiken i Vasa stad och de närliggande kommunerna och deltar i flera kommunsamarbetsprojekt. Vårt mål är bl.a. att utveckla markanvändningen i regionens företagsområden och marknadsföringen av tomter och företagslokaler.

Utvecklare av företagsparker

Vaasa Parks har en lång historia inom främjande av tillväxten och förutsättningarna för regionens affärsverksamhet. Företaget grundades år 2000, varefter det har låtit bygga ett stort antal betydande affärslokaler och ansvarat för utvecklingen av företagsområden i Vasaregionen. De mest kända objekten är förutom Futura I–IV-husen exempelvis Powergatehusen som byggdes för Wärtsilä Finlands användning och Circle House för Citecs bruk. Se referenser.

I november 2018 delades Vaasa Parks verksamhet upp i två företag. Vaasa Parks fokuserar på verksamheten i fastigheterna Futura I–IV samt på gemensamma utvecklingsprojekt. VP Facilities fortsätter beredningen och genomförandet av skräddarsydda fastighetsprojekt för företag i Vasaregionen.

Vaasa Parks ägs av