Utnämningar

Byggnadsingenjör Riikka Murto-Koivisto (38) har fr.o.m. 3.8.2015 utsetts till fastighetschef vid Oy Vaasa Parks Ab. Hon kommer att ansvara för ändringsarbeten, underhåll och utveckling av Futura I-IV-teknologicenterhusen samt för utvecklandet av tjänstemiljön kring dessa. Hon ansvarar även för planeringen och byggandet av kommande Futura-faser. Hon har tidigare arbetat för bl.a. Contria Ab och Skanska Oy.

Byggnadsingenjör Mikko Harju fortsätter som fastighetschef vid Oy Vaasa Parks Ab. Han ansvarar för byggherreuppgifter för pågående byggarbeten med KOy EnergyLab Vaasa och för planeringen av eventuella fortsatta faser av Brändö Science Park-kvarteret. Han ansvarar även i fortsättningen för underhåll och utveckling av fastigheterna KOy Circle House (Citec), KOy Powergate Vaasa (Wärtsilä) och KOy Producta II (The Switch).

Relaterade artiklar