Skicka servicebegäran

Gick lampan sönder eller är avloppet stockat?  Skicka din servicebegäran gällande byggnaderna Futura I–IV via nätet. I brådskande ärenden kontakta fastighetschef Petteri Väkelä tfn 040 129 3437 eller serviceassistent Jenna Hoffrén tfn 0400 282 440.

Räddningsplaner

För varje Futura I–IV-fastighet finns en egen räddningsplan. Se räddningsplanerna och ta reda på räddningsvägarna för din egen arbetsplats, närmaste släckare och brandlarmknapp.

Underhåll av fastigheterna

Kontors- och konferenslokalerna i Futura I–IV är byggda på 2000-talet och utrustade med rumsspecifik luftkonditionering, vilket gör rummen behagligt svala sommartid och varma på vintern. I fastighetstjänsterna för Futura I–IV ingår  fastighetsskötsel, fastighetsunderhåll, underhåll av gårdsplanerna och städning av allmänna utrymmen, övervakning, avfallshantering, fritt tillträde till personalutrymmen samt passerkontroll.

Dörröppning

Utanför arbetstid sköts dörröppning i Futura I-IV husen av vaktföretaget AVARN Security Oy. Dörröppningen kan beställas på AVARN Security Oy:s larmcentral tel. 010 620 2000. Förbered dig på att presentera identitetsbevis.

Anvisningar