Aulatjänsternas kontaktuppgifter

Användarna kan sköta sina dagliga ärenden vid våra aulatjänster, som har öppet vardagar kl. 8.00-16.00

Skicka servicebegäran

Gick er lampa sönder eller är avloppet stockat? Skicka din servicebegäran gällande byggnaderna Futura I–IV via nätet. I brådskande ärenden kontakta fastighetschef Petteri Väkelä tel. 040 129 3437 eller servicekoordinator Jenna Hoffrén tel. 0400 282 440. Utanför kontorstid i nödsituationer var i kontakt med Ares dejour på tel. 040 300 5300.

Dörröppning

Under arbetstid kl. 8.00-16.00 öppnar Vaasa Parks Oy Ab avgiftsfritt dörren åt en hyresgäst som tappat bort/glömt sina nycklar.

Utanför arbetstid sköts dörröppning i Futura I-IV husen av vaktföretaget AVARN Security Oy. Dörröppningen kan beställas på AVARN Security Oy:s journummer tel. 040 577 1200. Förbered dig på att presentera identitetsbevis.

Räddningsplaner

För varje Futura I–IV-fastighet finns en egen räddningsplan. Se räddningsplanerna och ta reda på räddningsvägarna för din egen arbetsplats, närmaste släckare och brandlarmknapp.

Underhåll av fastigheterna

Kontors- och konferenslokalerna i Futura I–IV är byggda på 2000-talet och utrustade med rumsspecifik luftkonditionering, vilket gör rummen behagligt svala sommartid och varma på vintern. I fastighetstjänsterna för Futura I–IV ingår  fastighetsskötsel, fastighetsunderhåll, underhåll av gårdsplanerna och städning av allmänna utrymmen, övervakning, avfallshantering, fritt tillträde till personalutrymmen samt passerkontroll.

Anvisningar