Havainnekuva GigaVaasa-yritysalueesta

En av Europas första anodmaterialfabriker inom batteriindustrin planeras i Vasa

Finska Grafintec Oy och indiska Epsilon Advances Materials har gjort en tomtreservering på GigaVasa-området och ingått ett intentionsavtal (Memorandum of Understanding) med Vasa stad om att bygga en batterianodmaterialfabrik i Vasa.

– Vi är mycket glada att vår batterivärdekedja kompletteras i enlighet med planerna och att de tidigare ingångna avtalen lockar nya aktörer till området. Synergi- och miljöfördelarna är stora, konstaterar Vasas stadsdirektör Tomas Häyry belåtet.

Samföretag för att leda projektet

Ett samföretag (Joint Venture) mellan dotterbolaget Grafintec Oy, som till hundra procent ägs av Beowulf Mining, och indiska Epsilon Advanced Materials kommer att svara för byggandet av anodmaterialfabriken i Vasa. Beowulf Mining offentliggjorde 6.12.2021 Joint Venture-avtalet mellan Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials.

Läs Beowulf Minings pressmeddelande om saken

En av de stora tomterna på GigaVasa-området

Tomtreserveringen och samarbetsavtalet godkändes vid Vasa stadsstyrelses sammanträde 13.12.2021. Den tomt som företaget har reserverat, nummer 18, är belägen nära den tomt som FREYR Battery har reserverat för en battericellsfabrik.

Läs Vasa stads pressmeddelande 11.1.2022 i sin helhet: En av Europas första anodmaterialfabriker inom batteriindustrin planeras i Vasa

Relaterade artiklar