EnergyLab Vaasa talo Palosaarella

Oy Vaasa Parks Ab jakautunut kahdeksi eri yhtiöksi

Oy Vaasa Parks Ab päätti yhtiökokouksessaan 3.10.2018 yhtiön kokonaisjakautumisesta kahdeksi uudeksi yhtiöksi 31.10.2018. Uudet yhtiöt aloittivat toimintansa 1.11.2018.

Toiminta uusissa yhtiöissä jakaantuu seuraavasti:

  • Vaasa Parks Oy Ab jatkaa Futura I-IV toimintaa tytäryhtiönsä KOy Vaasan Yrittäjänkatu 17 Fab:n kautta sekä mm. kaupunki- ja kuntayhteistyönä toteutettavaa yrityspuistojen kehittämis- ja markkinointityötä mm. GigaVaasa-alueella
  • VP Facilities Oy Ab jatkaa Oy Vaasa Parks Ab:n toimintaa muilta osin

Jakautumisessa muodostuneiden uusien yhtiöiden hallitukset muodostettiin Oy Vaasa Parks Ab:n keväällä 2018 valituista hallituksen jäsenistä ilman muutoksia. Ulla Mäki-Lohiluoma jatkaa molempien yhtiöiden toimitusjohtajana.

Päivittäiseen toimintaan jakautuminen ei vaikuta, vaan Vaasa Parks työskentelee jatkossakin tiiminä yhdessä laajentuneella henkilökunnalla.  Ole mielellään yhteydessä samalla tavalla kuin aiemminkin kaikkiin tiimin jäseniin!

Lisää samasta aiheesta