Vaasa Airport Parkin työpaikkamäärät ennallaan

Huolimatta Suomen teknologiateollisuuden vuoden 2013 matalavireisistä tiedoista Vaasa Airport Park-yritysalueen työpaikkojen määrä jatkoi lievää kasvuaan ja pysytteli kaikkien aikojen korkeimmalla lukemallaan. Joulukuussa 2013 tehdyn kyselyn perusteella työpaikkojen määrä oli 4029. Edellisen vuoden joulukuussa määrä oli 4014. Työpaikat ovat kolminkertaistuneet kolmentoista vuoden seuranta-aikana, sillä lähtötilanteessa vuonna 2000 alueella oli 1300 työpaikkaa.

Vaasa Airport Park-alueen työpaikoista noin 140 on lentokenttäalueella ja vajaa 100 Risön alueella ABC-aseman läheisyydessä. Pääosa eli noin 3800 osaajaa tekee työtään pohjoisella yrityspuistoalueella Runsorissa, missä toimii noin 80 yritystä. Pääosa kahden viime vuoden kasvusta on tapahtunut yrityspuisto-alueella.

Työpaikkamäärän kasvun keskeisenä tekijänä on ollut Vaasa Airport Parkissa toimivien kansainvälisten energiaklusterin veturiyritysten kasvu ja kehittyminen. Myös alueen pk-yritysten kehitys on ollut myönteistä. Alueelle on perustettu ja sijoittunut myös uusia yrityksiä, jotka ovat halunneet hakeutua ensisijaisesti asiakkaiden ja yhteistyökumppaniyritystensä läheisyyteen.

Alueen hyvän kehityksen taustalla on ollut myös yhteinen kehittämisen tahtotila ja Vaasan kaupungin elinkeinopoliittiset tavoitteet yritysten kilpailukykytekijöiden ja toimintaedellytysten edelleen parantamiseksi.

Oy Vaasa Parks Ab on laatinut Vaasa Airport Park –alueen työpaikkamäärä-selvityksiä vuodesta 2000 alkaen. Vuosina 2007-2013 selvitys on laadittu vuosittain alueen yrityksiltä kerättyjen tietojen pohjalta. Aikaisempina vuosina kysely yrityksiltä tehtiin joka toinen vuosi.

Lisätietoja antaa

  • Ulla Mäki-Lohiluoma
  • toimitusjohtaja
  • Oy Vaasa Parks Ab
  • p. 040-573 3004
  • ulla.maki-lohiluoma@vaasaparks.fi
  • www.vaasaparks.fi

Vaasa Parks –   Kasvun rakentaja

Oy Vaasa Parks Ab on toimitilapalveluyritys, jonka omistavat Vaasan kaupunki, teknologiakeskus Merinova sekä pääomasijoitusyhtiö Wedeco, kukin kolmanneksen osuudella. Yhtiö kehittää ja markkinoi yrityspuistoja sekä rakennuttaa ja vuokraa uusia toimitiloja, Vaasa Airport Park painopistealueenaan. Konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi Futura I-IV-teknologiakeskustalot,    The Switch- tehdaskiinteistö sekä Citec-pääkonttori Silmukkatiellä. Vaasa Parks-konserni on rakennuttanut runsaan kymmenen vuoden aikana uusia toimitiloja Vaasaan yhteensä noin 70 000m2 arvoltaan noin 65 milj. euroa.

Lisää samasta aiheesta