DSC_0597_1_236

Förverkligandet av nytt kontorshus påbörjas

Oy Vaasa Parks Ab bygger ett nytt kontorskomplex åt Wärtsilä till Vaasa Airport Park-området i Runsor. Nybygget förenas smidigt till Powergate-kontorshuset på andra sidan vägen som redan används av Wärtsilä. Byggandet av husets A-del har redan påbörjats och bygglovet för B-delen kommer behandlas under maj månad. Målet är att båda delarna ska vara i bruk hösten 2018.

Nybygget kommer att utnyttja solenergi i hög utsträckning, och de byggnadstekniska lösningarna håller också överlag hög standard.

Kontorskomplexets sammanlagda våningsyta är över 10 000 m2, och Wärtsiläs kontorstjänster från andra sidan Farmaregatan kommer centreras till komplexet.

–          Utvidgandet av Powergate-helheten ger oss möjligheten att skapa lämpliga och moderna arbetsutrymmen som passar dagens arbetssätt, förbättrar den interna kommunikationen samt förstärker vårt visuella bränd som världens ledande energiteknologiledare, konstaterar Wärtsilä Finlands verkställande direktör Stefan Damlin.

Ulla Mäki-Lohiluoma, verkställande direktör för Oy Vaasa Parks Ab, gläds över Wärtsiläs beslut och ser det som en klar signal från det globala företagets intresse att investera i Vasa. Hon hoppas att det lockar nya företag från andra teknologi-branscher till området.

Wärtsilä Finland Oy:s fastighetschef Tommy Grannas och kommunikationschef Marica Lassus informerade om det nya byggprojektet tillsammans med Oy Vaasa Parks Ab:s verkställande direktör Ulla Mäki-Lohiluoma och fastighetschef Mikko Harju.

Ulla Mäki-Lohiluoma, Oy Vaasa Parks Ab.

Tommy Grannas, Wärtsilä Finland Oy.

Relaterade artiklar