iStock-499148420

Ett omfattande tomt- och lokalregister i Vasaregionen gynnar företagare

En ny version av Vasaregionenslokaler.fi-tjänsten har publicerats. Vasaregionens tomt- och lokalregister www.vasaregionenslokaler.fi är en webbplats som förmedlar information om lediga lokaler och företagstomter i Vasaregionen (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela). Fastighetsutvecklare kan också på webbplatsen visa upp sina nya lokaler som är i marknadsföringsfasen.

Den förnyade tjänsten är nu ännu mer funktionell och enkel att använda.

– Förutom layoutförändringar, har vi gjort flera uppdateringar i Vasaregionens lokalregister under huven, så att säga. Registrets teknik förnyad, vilket har förbättrat funktionssäkerheten och hastigheten. Dessutom har vi fått med många nya annonsörer i tjänsten, vilket innebär att utbudet på lediga utrymmen och företagstomter i regionen är ännu mer omfattande, berättar vd Ulla Mäki-Lohiluoma på Vaasa Parks.

Tomt- och lokalregistret finansieras av Vasaregionens kommuner, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK samt fastighetsägare och -mäklare i regionen. Dessutom bidrar VASEK till marknadsföringen och utvecklingen av registret. Registrets anmälningsintäkter används i sin helhet till marknadsföringen.

– Det regionala tomt- och lokalregistret möjliggör att man lättare kan nå potentiella kunder även utanför kommungränsen och i hela Finland, samtidigt som det utgör ett bra komplement till den information som finns på kommunens egna hemsidor. Vi vill visa att det finns många prisvärda företagstomtalternativ även utanför tätorterna, till exempel Norra-Brinken-industriområdet, som är centralt beläget i Malax och endast 15 minuter från flygplatsen och hamnen, påminner Malax kommundirektör Jenny Malmsten.

Även de lediga företagstomterna i Korsholms kommun finns i Vasaregionens lokalregister.

– Målet är att öka hela regionens synlighet och attraktionskraft genom samarbete. Tillsammans kan vi göra saker mer kostnadseffektivt och marknadsföra vår region i större utsträckning. Våra företagsområden skiljer sig också åt. Till exempel kan du hitta ett område för cirkulär ekonomi på Fågelberget i Korsholm, där det fortfarande finns lediga tomter. Dessutom finns det lediga företagstomter i Korsholm nära det växande batterifabriksområdet, berättar Korsholms kommuns näringslivschef Henna-Maija Sumuvuori.

I början av 2021 intensifierade Vaasa Parks och VASEK sitt samarbete ytterligare och nu kan man nå även en av VASEKs företagsrådgivare via lokalregistret. Målet med både VASEKs och Vaasa Parks verksamhet är att få nya företag och arbetstillfällen till regionen och att förbättra verksamhetsförutsättningarna för företag som redan är verksamma i regionen.

– Den trespråkiga webbplatsen fungerar också som ett verktyg för Invest In-arbetet, vilket vi också gjort i regionalt samarbete redan under en lång tid. Samma adress är avsedd att ge den mest aktuella och relevanta informationen om lediga lokaler och företagstomter samt framtida projekt för affärslokaler. Dessutom finns företagsrådgivare Kenneth Dalkvists kontaktuppgifter på webbplatsen. Kenneth har lång erfarenhet av affärslokaler och genom honom kopplas även andra företagstjänster till kundernas förfogande, påminner VASEKs vd Stefan Råback.

Petri Sandkvist, vd på Airaksinen, anser att ett omfattande lokalregister gynnar företagare:

– Det är lätt för en företagare att bekanta sig med de alternativ som finns tillgängliga när omfattande detaljer för lokalerna finns på samma plats. Man kan enkelt mata in bilder och lägga till detaljer om lokalens eller tomtens egenskaper, berättar Sandkvist.

Tilläggsinformation

Ulla Mäki-Lohiluoma
vd, Vaasa Parks
+358 40 5733 004
ulla.maki-lohiluoma@vaasaparks.fi

Stefan Råback
vd, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
+358 50 590 2525
stefan.raback@vasek.fi

Relaterade artiklar