F4_76

Byggandet av Futura IV inleds

Oy Vaasa Parks Ab, KOy Vaasan Yrittäjänkatu 17 Fab och Vasa stad (genom verkställandebeslut 2.12) har fattat beslut att inleda byggandet av kontorshuset Futura IV. Futura IV byggs i Vaasa Airport Park och kompletterar den år 2002-2008 byggda serien av teknologicenterhus. Futura IV byggs på en tomt på västra sidan av Företagargatan och där finns möjlighet att bygga en till omfattningen motsvarande helhet som Futura I-III. Detta fjärde Futura-hus står färdigt att ta i bruk i slutet av 2014.

               

Planeringen av det fjärde Futura-skedet återupptogs under detta år som ett direkt resultat av företags utrymmesbehov. Projektet inleddes år 2011, men den ekonomiska lågkonjunkturen och Vasaföretagens utjämnade tillväxt fördröjde byggstarten. Sedan våren 2013 har Vasaregionen sett många positiva beslut t.ex. gällande utvecklingen av energiteknologiföretagens verksamhetsmiljö. Många företag är också nu åter på en positiv tillväxtkurva. Företagens behov att investera för framtiden har lett till förberedelser av många verksamhetsutrymmesprojekt. Futura IV påbörjas nu som ett direkt tecken på regionens positiva utveckling.

Kommande Futura IV-användare är, som även i tidigare skeden, främst teknologiföretag eller företag som tillhandahåller service åt dessa. En ny aktör i området är det i Vasa mycket välkända Frankis Group Oyj (verksamt inom snabbmatsbranschen), som tillsammans med Wapice Oy tar i bruk nästan halva huset.

”Vi har redan en tid sökt nya utrymmen för vår koncerns Vasakontor och speciellt för Kotipizzas utbildnings- och produktutvecklingskök som kommer skall placeras i direkt anslutning till kontoret. Placeringen av köket har visat sig besvärligt i befintliga byggnader. Nu kan dock våra behov och önskemål tas i beaktande på bästa möjliga vis redan i planeringsstadiet. Våra bokförare kommer säkert också att uppskatta de nya kontorsutrymmena som blir byggda enligt moderna krav”, säger ekonomidirektör Kari Leppilahti på Frankis Group Oyj.

”Wapices tillväxt kräver bra och fungerande utrymmen. Vaasa Parks’ utrymmen i Runsor, nära kunder och flygfältet har fungerat bra för oss. Kontoret i Vaasa Parks flyttar till nya större utrymmen som ger oss möjlighet att växa många år framöver. Området har utvecklats till en stark del av Vasas energikluster och Wapice är ett mjukvaruhus som betjänar speciellt detta kluster. En närvaro på området är därför viktigt för oss. Wapices kontor på andra ställen i Vasa fortsätter som förut”, konstaterar Wapice Oy:s verkställande direktör Pasi Tuominen.

”Jag är mycket glad för att företag redan verksamma i regionen vill växa och utvecklas i Futura-husen. Vi gör även i fortsättningen vårt bästa för att husen skall betjäna företag på bästa möjliga vis som trivsamma och fungerande, men även som en flexibel och kostnadseffektiv verksamhetsmiljö. Våra möjligheter att även kunna skräddarsy nya utrymmen, som i detta fall t.ex. för pizzaskolning, löser ofta knepiga verksamhetsutrymmesproblem. Till detta är vi tillgängliga även i nya verksamhetsutrymmesprojekt”, säger verkställande direktör Ulla Mäki-Lohiluoma på Oy Vaasa Parks Ab.

Futura IV banar väg för nytt även genom nya byggtekniska lösningar. Huset kommer att värmas och kylas med hjälp av geoenergi och distributionen av värme och kyla kommer att ske via taket på ett flexibelt sätt. Huset fungerar som ett pilotprojekt och jämförelseobjekt för bl.a. analys av kundtillfredställelse och energiförbrukning. Som nya lösningar uppförs också s.k. universalutrymmen (multi-purpose), där det fästs speciell vikt vid rumsakustik störningsfria teamutrymmen.

Vasa stads näringslivspolitiska mål och finansieringslösningar har ända sedan start varit viktiga förutsättningar för Futura-husen.

”Investeringarna sedan 2001 har lett till uppkomsten av mycket nytt och till direkta resultat, vars fulla positiva effekter är svåra att bedöma i detta skede. Det går otvivelaktigt att konstatera att tidigare beslut haft en anmärkningsvärd effekt på utvecklingen av arbetsplatser i Runsor. Detta har i sin tur stött den kraftiga befolkningstillväxten i Vasa. Även detta nya verksamhetsutrymmesprojekt leder troligtvis till positiva effekter i samma riktning” konstaterar tekniska sektorns direktör Markku Järvelä på Vasa Stad.

Futura IV och Vaasa Airport Park

Futura IV

 • 4500 m2
 • 20-800 m2 stora kontorsutrymmen
 • 50-150 m2 stora affärsutrymmen
 • Kompletterar Futura I-III-serien, utrymmen totalt över 15 000 m2

Vaasa Airport Park

 • Hjärtat i Nordens ledande energiteknologikluster
 • Ca 80 företag med över 4000 arbetsplatser i området
 • Snabbast växande företagsparken
 • Antalet arbetsplatser ökat trefaldigt på 10 år
 • Över 200 000 m2 verksamehtsutrymmen
 • Nära till flygfältet och motorvägen
 • 8,5 km till Vasa centrum
 • Bra serviceutbud och goda parkeringsmöjligheter

Futura IV partners: 

Byggarbeten, som huvudentreprenad               Lemminkäinen Talo Oy
Leverans av betongelement                              Betset Oy
VVS+El+Automation-genomförande                Are Oy
Arkitektplanering                                                Arkkitehdit A3 Oy, huvudplanerare
Esa Niva, arkitekt SAFA
Konstruktions- och elementplanering                Contria Oy
VVSA-planering                                                 Ins.tsto Ylitalo Oy
Elplanering                                                         Avecon Oy
Finansiering                                                        Nordea Bank Finland Abp
Övervakning                                                      FCG Oy
Beställare och byggherre                                   KOy Vaasan Yrittäjänkatu 17 Fab
Oy Vaasa Parks Ab

Tilläggsinformation

 • Ekonomidirektör Kari Leppilahti, Frankis Group Oyj, Tel.0207716731
 • Verkställande direktör Pasi Tuominen, Wapice Oy, Tel. 0405793932
 • Tekniska sektorns direktör Markku Järvelä, Vaasan kaupunki, Tel. 040 1354 958
 • Verkställande direktör Ulla Mäki-Lohiluoma, Oy Vaasa Parks Ab, Tel. 040 573 3004

 

______________________________________________________________________________

Vaasa Parks –   Framgångsbyggaren
Oy Vaasa Parks Ab är ett företag som är specialiserat på lokalitetstjänster. Företaget ägs av Vasa stad, teknologicentret Merinova och kapitalinvestmentbolaget Wedeco, alla med en tredjedel var. Oy Vaasa Parks Ab utvecklar Vasaregionens företagsparker, logistikområden samt bygger och hyr ut nya företagslokaler. I koncernen ingår för närvarande, förutom moderbolaget, fastighetsbolagen Futura I-III, The Switch-verksamhetsutrymmen och Citecs huvudkontor. Företaget har under sin verksamhet byggt över 60 000 m2 nya företagslokaler.

Relaterade artiklar