Mötes-, konferens- och utbildningslokalerna i Futura I–IV kan bokas även av utomstående. Konferenslokaler finns i olika storlekar och anpassade för olika slags behov. På översta våningen i Futura I finns en högklassig utbildningslokal, där även bastuavdelningen för användarna av Futura I–IV finns. Rotunda i Futura III har komplett videokonferensutrustning.  I Futura III finns ett konferensutrymme i loungestil.

I anknytning till alla Futura I–IV-hus finns stora kundparkeringar.  Konferenslokalerna kan hyras måndag–fredag kl. 8–16.

Basutrustning i konferensrummen:

  • WiFi
  • film-/videokanon
  • whiteboards, blädderblock och anteckningsmaterial

Kontaktperson: Jenna Hoffrén