DJI_0508

Futura I-IV husens första företagsansvarsrapport har publicerats

I Futura I-IV husens företagsansvarsrapport undersöker hållbarhetsarbetet, vars viktigaste mål är kundnöjdhet och -trivsel, byggnadernas koldioxidsnålhet och energieffektivitet samt trygghet och hälsosamhet i hela Futura I-IV verksamhetsmiljön.

Vaasa Parks Oy Ab och dess dotterbolag KOy Vaasan Yrittäjänkatu 17 FAb (Futura I-IV husen) publicerar idag 21.6.2022 sin första företagsansvarsrapport (på finska). Företagsansvarsrapporten speglar husens viktigaste hållbarhetsteman år 2022 och innehåller de viktigaste hållbarhetsrelaterade indikatorerna för år 2021.

Fastighets- och byggsektorn står för en betydande andel av den globala energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. I byggnader används nästan 40 procent av all energi som förbrukas i Finland, och de orsakar mer än 30 procent av utsläppen (Rakennusteollisuus RT Oy, 2022). Även om Futura I-IV -husen inte är en värst stor fastighetsmassa i en finländsk skala, så gör vi skillnad även med våra handlingar. Ansvarsfull verksamhet skapar värde för våra kunder, andra intressenter och samhället som helhet.

”På Vaasa Parks har vi alltid velat agera transparent och vi har lagt stor vikt vid växelverkan med husens användare och andra partners. Nöjdhet och välmående hos både våra kunder och medarbetare är en viktig del av våra värderingar. Företagsansvaret är även starkt kopplat till Vaasa Parks-koncernens strategiska mål”, berättar Ulla Mäki-Lohiluoma, vd för Vaasa Parks Oy Ab.

Även om den första företagsansvarsrapporten nu är publicerad, så kräver hållbarhet kontinuerligt arbete på lång sikt. Hållbarhet kommer stå i centrum av vår verksamhet även i fortsättningen och resurser kommer att investeras i det. De viktigaste målen för den närmaste framtiden är till exempel:

  • Tillverkning av egen förnybar energi med hjälp av solpaneler
  • Minska mängden brännbart avfall och göra upp en plan för cirkulär ekonomi
  • Utöka antalet laddplatser för el- och hybridbilar

Bekanta dig med Futura I-IV husens företagsansvarsrapport här: Futura I-IV vastuullisuusraportti 

Servicekoordinator Jenna Hoffrén har under våren 2022 tagit fram den första företagsansvarsrapporten för Futura I-IV husen, främst baserat på de nyckeltal som beskriver hållbarhet i den finska fastighetsbranschen, som definierats av RAKLI. Rapporten utarbetades som en del av en Kiinko-utbildning, där företagsansvarsrapporten fungerade som slutarbete. De flesta av de ekonomiska nyckeltalen lämnades bort från rapporten på grund av bl.a. tidtabellsskäl.

Mer information

Jenna Hoffrén
Servicekoordinator
tel. 0400 282 440
jenna.hoffren@vaasaparks.fi 

Ulla Mäki-Lohiluoma
Verkställande direktör
tel. 040 5733 004
ulla.maki-lohiluoma@vaasaparks.fi

Relaterade artiklar