Futura IV

Användare: Många användare

Futura II

Användare: Många användare

Futura I

Användare: Många användare

EnergyLab Vaasa

Användare: Vasa Universitet, Wapice och KVVY Tutkimus Oy