Samarbete ger bäst resultat

Vaasa Parks koordinerar flera stads- och regionsamarbetsprojekt, som utvecklar regionens företags fysiska verksamhetsmiljöer till allt mer lockande helheter.

 

Vasaregionens register över företagslokaler

Vi tillhandahåller den offentliga nättjänsten vasaregionenslokaler.fi. Det är en öppen förmedlingstjänst för företagslokaler och företagstomter, i vilken man kan se lediga lokaler i området och kommunens lediga tomter.

Kontaktperson: Jenna Hoffrén

Invest In Vaasa

Vasaregionen är export-Finlands hjärta, investera här du också! Vaasa Parks koordinerar det viktiga Invest in Vaasa-arbetet, som lockar ännu fler företag och mer affärsverksamhet till regionen, i synnerhet inom energi- och automationsteknologibranscherna. Invest in Vaasas verksamhetsmodell har utvecklats i samarbete med staden och andra aktörer. Utvecklingen av batterifabriksområdet (GigaVaasa) är Invest in Vaasas mest betydande satsning de senaste åren.

Kontaktperson: Ulla Mäki-Lohiluoma

GigaVaasa

I Vasaregionen finns utmärkta möjligheter att skapa ett omfattande batterifabrikskluster. I samarbete med främst Vasa stad, Merinova, Vasek och Vasa Elektriska utvecklas området och marknadsförs till internationella batteriaktörer, för allt från katod- och anodtillverkning till celltillverkning och montering av färdiga batteripaket. Som ett resultat av utvecklingsprojekten för markanvändning 2017 och 2018 finns på området totalt 328 hektar lagakraftvunna T/kem-tomter som lämpar sig för batteritillverkning. Läs mera: www.gigavaasa.fi.

Kontaktperson: Ulla Mäki-Lohiluoma

Stadsutveckling

Vaasa Parks fungerar ofta som en länk mellan företagen och stadens tjänstemän, när det gäller att reda ut frågor inom markanvändning, planläggning och tomtutbud för företag. Vi fungerar också som facilitator för nya utvecklingsidéer i synnerhet gällande främjandet av fysiska verksamhetsmiljöer. Vi har ett nära samarbete med Vasa stad, närliggande kommuner och utvecklings- och marknadsföringsorganisationer.

Kontaktperson: Ulla Mäki-Lohiluoma