Jan Smedlund Cadmatic

Sociala relationer på köpet

Cadmatic som tillverkar och säljer CADS Planner-programvaror, öppnade sitt kontor i Vasa på hösten 2000. Då hörde regionförsäljningschef Jan Smedlund om det planerade Futura-teknologihuset och Kymdata beslöt sig direkt att reservera ett kontorsutrymme för en person.

– I slutet av år 2002 var jag bland de första som flyttade in i Futura I, och jag har sedan dess jobbat och trivts bra här, säger Smedlund.

Han uppskattar Futura-husens välskötta, stiliga lokaler, som har utmärkta teleförbindelser – de fungerar som satellitkontorets navelsträng till både huvudkontor och kunder. Även de fysiska förbindelserna är goda, kunder hittar lätt oberoende av vilket håll de kommer ifrån. En fungerande aulaservice är till stor hjälp för ett enmanskontor, och lunchrestaurangerna erbjuder ett trevligt sätt att träffa bekanta under lunchpausen.

– Då man jobbar ensam fattas de sociala kontakterna på arbetsplatsen. Det fina med den här omgivningen när man kan träffa andra människor på lunch- och kaffepauser. De ersätter bristen på kontorskolleger, berömmer Smedlund.

Cadmatic
Kontor i Futura I-huset från år 2002. Nuvarande utrymmen ungefär 22m2.
www.cadmatic.com

Relaterade artiklar