Vacon/Danfossin Producta 1 kiinteistö Vaasa Airport Parkissa

Producta I, första delen och utvidgning

Användare: Danfoss (Vacon)

Färdigställande: År 2005 och 2008

Storlek: 5828 brm2 och 7904 brm2

Försäljning: År 2008 till Varma

Ägare: Logicor

Adress: Runsorvägen 7, 65380 Vasa

Relaterade artiklar