CJ0B1905

Powergate II

Användare: Wärtsilä Finland

Färdigställande: 2019

Storlek: 6186 brm2 + 6282 brm2 + 4196 brm2

Försäljning: År 2018 till Nordisk Renting Oy

Adress: Bodgränden 2, 65380 Vasa

Relaterade artiklar