CJ0B1743

EnergyLab Vaasa

Användare: Vasa Universitet, Wapice och KVVY Tutkimus Oy

Färdigställande: År 2016

Storlek: 3268 brm2

Adress: Universitetsstranden 1, Vasa

Relaterade artiklar