CJ0B0146

Circle House Fab

Användare: Citec

Färdigställande: År 2012

Storlek: 7105 brm2

Försäljning: År 2015 till Suomi Toimitilakiinteistö Ky som hör till OP-gruppen

Adress: Cirkelvägen 2, Vasa

 

Relaterade artiklar