SmartGrid Vaasa kohteen julkisivupiirustukset

Brändös SmartGrid Vaasa-projekt redo att kunna förverkligas

SmartGrid Vaasa-kontorsbyggnadsprojektet bredvid EnergyLab Vaasa/VEBIC-byggnaden på Brändö har framskridit till att kunna realiseras. Objektet är nästa fas i Vaasa Science Park/Innotalo-kvarteret, som ännu senare enligt plan kommer att kompletteras med en huvudbyggnad på 12 våningar och en mer omfattande tjänstemiljö.

En ytterligare planeringsfas av SmartGrid Vaasa- fastigheten genomfördes under vintern 2018–2019. Som mål hade man bland annat ett större utnyttjande av förnybar energi. Bärande stålkonstruktionerna och även andra planerna förtydligades med hänsyn till objektets hela livscykel. Grundläggande målet med att bygga ett stadsbildsmässigt högklassigt havsnära objekt i centrum av stan har hållits som detsamma.

Objektets genomförandemodell som ett kontorshus för flera användare möjliggör att 10–15 företag etablerar sig i SmartGrid-huset. Den viktigaste målgruppen för marknadsföring är företag som arbetar med smarta och flexibla elnätslösningar, eller i större utsträckning företag inom SmartCity-området. Till huset önskas också företag inom andra branscher som direkt eller indirekt tjänar bl.a. energiteknologiföretag i Vasaregionen. Byggnaden möjliggör också så kallade coworking -utrymmen, där man kan hyra en arbetsstation eller ett helt kontorsrum med glasväggar utifrån behov från några timmar till några veckor.

Entreprenadanbuden gicks igenom under våren 2019 och entreprenörerna väljs troligen senast i augusti. Användarförhandlingarna fortsätter med uppgörande av föravtal. Det kan ännu erbjudas ett par större och mindre utrymmen för nya användare. Det eftersträvas att byggnadsarbetet ska påbörjas hösten 2019, varpå utrymmena ska vara tillgängliga för användarna under hösten 2020.

Bild 1: Fasadritningar i riktning mot Vasa Elektriska och havet

Byggnaden har tre våningar. På första våningen finns skyddsrum, tekniska utrymmen och omklädningsrum med duschar. På vindsvåningen har det planerats ett maskinrum och ett gemensamt konferensutrymme med fantastisk havsutsikt.

Det har också på varje våning gjorts möjligt för användarna att njuta av havsutsikten från pausutrymmenas balkonger. På byggnadens havssida finns en stödmur med ett räcke av glas på vilket det har planerats ett solenergisystem baserat på filmteknik. Energin som återfinns från solenergisystemet kommer att utnyttjas som en del av byggnadens egen energianvändning. Grundenergin som används för kylning av lokalerna är främst geoenergi.

Bild 2: Fasadritning i riktning mot VEBIC/EnergyLab och Wolffvägen.

Mer information om lediga utrymmen m.m.:

VP Facilities Oy Ab
Ulla Mäki-Lohiluoma
verkställande direktör
0405733004
ulla.maki-lohiluoma@vaasaparks.fi 

Relaterade artiklar